Industrielawaai

Een passende oplossing voor elke industrie

Wil je als bedrijf zaken veranderen, bijvoorbeeld een productielocatie uitbreiden, dan is het belangrijk om over de juiste vergunningen te beschikken. Geluid is soms een onvoorzien milieuprobleem dat vergunningverlening in de weg staat. Onze adviseurs zorgen voor de juiste balans tussen jouw bedrijfsactiviteiten, de geldende geluidnormering en de kosten van eventuele maatregelen.

Een adviseur industrielawaai meet het geluid bij een industrieterrein met een geluidmeter

MEER WETEN OVER INDUSTRIELAWAAI?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Industrielawaai meten, voorspellen en berekenen

Om te zorgen dat plannen voldoen aan de wet- en regelgeving gaan we aan de slag met bijvoorbeeld het verrichten van geluidmetingen en het opstellen van geluidprognoses met behulp van rekenmodellen voor geluidoverdracht. Vervolgens vertalen we de onderzoeksuitkomsten naar een praktisch advies, bijvoorbeeld bestaande uit geluidreducerende maatregelen.

Goed om te weten: ook voor complete akoestische onderzoeken, bijvoorbeeld voor vergunningverlening of MER-rapportages, kun je bij ons terecht.

Projecten (1)