Trillingen

Wij helpen schade en klachten door trillingen te voorkomen

Trillingen door verkeer kunnen schade en overlast veroorzaken. Onze adviseurs geluid en trillingen kijken naar de bron en de overdrachtsweg van trillingen. Is er al sprake van schade? Dan stellen we expertiserapporten op en ontwikkelen we innovatieve oplossingen.

Trillingen

MEER WETEN OVER TRILLINGEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Trillingen en infrastructuur

Vracht-, trein-, tram- of metroverkeer kan trillingen in de bodem veroorzaken. In dichtbebouwde gebieden kan dat leiden tot schade aan funderingen en gebouwen, en hinder voor gebruikers. Vervelend, zeker als het gaat om gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen of hotels. Onze ervaren adviseurs stellen met trillingmetingen de feitelijke situatie vast, toetsen deze aan de richtlijnen en ervaringscijfers en denken mee over oplossingen, vanaf de ontwerpfase van gebouwen.