Juridisch advies en grondzaken

Zo leg je afspraken goed vast

Het principeakkoord van de gemeente en de vastgelegde uitgangspunten vormen de basis voor de bestemmingsplanprocedure of aanvraag voor een planologische omgevingsvergunning. Afhankelijk van de omvang van het project helpen we om de gezamenlijke afspraken en bedoelingen vast te leggen in een intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of anterieure overeenkomst.

Juridisch advies en grondzaken

MEER WETEN OVER JURIDISCH ADVIES EN GRONDZAKEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Anterieure overeenkomst

Bij ruimtelijke plannen heeft de gemeente de wettelijke plicht om de kosten van een plan te verhalen op een initiatiefnemer, ook wel bekend als kostenverhaal. De werkafspraken, grondtransacties en het kostenverhaal worden in een anterieure overeenkomst vastgelegd.

Grondzaken

Bij de ontwikkeling van gebieden ontzorgen wij de opdrachtgever ook op het gebied van grondzaken. Onze adviseurs kunnen verschillende grondtransacties zoals koop, verkoop, ruiling en erfpacht en opstal begeleiden. De afspraken en bedoelingen leggen we vast in heldere overeenkomsten. Verandert de waarde van gronden? Dan taxeren wij de marktconforme waarde.