Principeverzoek en samenwerking met de gemeente

Inzicht in de haalbaarheid van plannen

Gemeenten zijn niet verplicht om mee te werken aan ruimtelijke veranderingen. Daarom is het zaak om het plan goed af te stemmen op de visie en het beleid van de gemeente. LBP|SIGHT helpt om de welwillendheid van gemeenten te onderzoeken via een gemotiveerd principeverzoek aan het gemeentebestuur.

Principeverzoek en samenwerking met de gemeente

MEER WETEN OVER PRINCIPEVERZOEKEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Maximale slagingskans

Om de medewerking van de gemeente te verkrijgen is overleg nodig. In het principeverzoek aan het gemeentebestuur schetsen we het project in grote lijnen, inclusief een eerste toetsing aan de gemeentelijke visie en beleidsregels. Wat zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke verandering? Hoe kan het plan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van een locatie of andere gemeentelijke doelen? Door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de situatie in een gebied en bij de omgevingsvisie van gemeenten, zorgen we voor een maximale slagingskans van ruimtelijke plannen.