Ruimtelijke onderbouwing, regels en verbeelding

Haalbaarheid en uitwerking van het plan of project

Is er bij een plan of project sprake van een afwijking van het omgevingsplan (bestemmingsplan)? Dan helpen we bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing om de haalbaarheid en wenselijkheid van het plan inzichtelijk te maken.

Ruimtelijke onderbouwing

MEER WETEN OVER RUIMTELIJKE ONDERBOUWING?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Voorbereiding documenten en onderzoek

Omdat de kosten voor de planvorming voor rekening van de initiatiefnemer zijn, is het in veel gevallen mogelijk om het voorbereiden van de documenten en de onderzoeken zelf uit te laten voeren. Bijvoorbeeld door LBP|SIGHT. Wij zorgen dat belangen optimaal tot uiting komen. Daarbij zorgen we dat ook de doelen van de gemeente worden gediend en dat we de inbreng van derde partijen en belanghebbenden adequaat meenemen.

Goede relatie met gemeente

In een ruimtelijke onderbouwing gaan we in op de planologische, stedenbouwkundige, milieutechnische en financiële aspecten van de plannen. Ook geven we een beschrijving van de uitvoerbaarheid en de wenselijkheid van de ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente zal de procedure doorlopen en het gemeentebestuur zal de ruimtelijk verandering uiteindelijk moeten goedkeuren. Door hierin als initiatiefnemer samen met de gemeente op te trekken, ontstaat een goede relatie en een optimaal gezamenlijk resultaat.