Annelies Wind

Rentmeester / taxateur

“Van landgoedbeheer tot gebiedsontwikkeling: van het samenwerken met andere disciplines krijg ik veel energie.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Ik ben rentmeester en taxateur, gespecialiseerd in landgoedbeheer. Zo houd ik me bezig met pacht, huur, monumenten, subsidies en de Natuurschoonwet. Daarnaast ben ik actief op het gebied van grondzaken en taxaties van landelijk vastgoed, administratieve onteigeningsprocedures en grondverwerving. Dat laatste doe ik voor natuurontwikkeling en voor woningbouw. Overheidsingrijpen en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) zijn daarbij twee thema’s waar ik me veel mee bezighoud. Mijn achtergrond is de opleiding Bos- en Natuurbeheer met specialisatie Rentmeesterij aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Ik heb ruim vijftien jaar ervaring met grondverwerving en onteigeningstrajecten in gebiedsprocessen voor waterveiligheid, natuurherstel en woningbouw. Daarnaast ben ik beëdigd rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), Register Makelaar en Register Taxateur Landelijk Vastgoed, en ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).”

Waarom doe je dat zo graag?

“Het vakgebied rentmeesterij is erg breed: je hebt te maken met fiscale zaken, ruimtelijke ordening en taxaties. Van het samenwerken met andere disciplines krijg ik veel energie. Ik werk daarom bijvoorbeeld graag als rentmeester in gebiedsontwikkelingsprocessen. Er zijn vaak veel verschillende betrokkenen bij een project. Ik vind het fijn om mensen op de juiste manier mee te krijgen en partijen bij elkaar te houden. Dat doe ik met een gezonde dosis zakelijkheid, maar ook met het nodige omgevings- en organisatiebewustzijn.”

Hoe ga je te werk?

“Ik benader projecten graag integraal vanuit meerdere oogpunten. Daarbij werk ik altijd zeer nauwkeurig en zorgvuldig, en ben ik sterk op kwaliteit gericht. Anderen omschrijven me verder als integer, diplomatiek en benaderbaar.”

Annelies Wind

Annelies Wind

Vakgebieden (1)