Rentmeesterij

Meesters in grondzaken, taxaties en beheer

Van landelijk tot stedelijk gebied: onze rentmeesters NVR houden zich bezig met het beheer van onroerend goed en alle zaken daaromheen. Of het nu gaat om landgoedbeheer, grondzaken, taxaties of gebiedsontwikkeling: met onze uitgebreide financiële, juridische en maatschappelijke kennis ondersteunen we je op elk gebied.

Het vak van rentmeester wordt steeds complexer. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de stikstofcrisis en de groeiende woningnood hebben invloed op onroerende goederen. Het beheer van gronden en gebouwen vraagt daarom meer dan ooit om een deskundige aanpak.

Drie rentmeesters van rentmeesterkantoor LBP|SIGHT houden zich bezig met grondzaken.

MEER WETEN OVER RENTMEESTERIJ?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

In ons team rentmeesterij beschikt elke adviseur over de noodzakelijke kennis en vaardigheden. Doordat iedere rentmeester over eigen, specifieke specialismen beschikt, kunnen we adviseren over complexe en specialistische vraagstukken. Daarbij werken we nauw samen met collega’s op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, milieu, duurzaamheid en geluid en trillingen. Op die manier kunnen we het volledige beheer van grond, gebieden en gebouwen uit handen nemen en adviseren over actuele ontwikkelingen.

Aangesloten bij de NVR en NRVT

Onze rentmeesters zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en een deel ook bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Om hierbij aangesloten te mogen zijn, moet onze werkwijze aan strikte eisen voldoen. Ook volgen onze rentmeesters verplichte scholing, zodat hun kennis en vaardigheden actueel blijven. Daarnaast zijn we aangesloten bij andere vakgerelateerde organisaties, zoals de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) en de Vereniging voor Agrarisch Recht.

Op het gebied van landgoedbeheer werken onze rentmeesters onder andere voor landgoed Baest, Keukenhof, landgoed Linschoten, landgoed Rozephoeve en de terreinen van verschillende (steen)fabrieken. Onze taxateurs zijn onder andere werkzaam voor gemeenten, waterschappen, waterleidingbedrijven, Rijkswaterstaat en ProRail.

We ondersteunen bij landgoedbeheer en helpen graag met advies over grondzaken, taxaties en duurzame gronduitgifte.

  • Erfpacht – een recht dat het midden houdt tussen huur en eigendom – is een handig instrument om te kunnen sturen in grondgebruik. De rentmeesters van LBP|SIGHT zijn dé adviseur als het gaat om groene, agrarische, stedelijke en bedrijfsmatige erfpacht.

  • Duurzame gronduitgifte – wat in de praktijk meestal gaat om duurzame pachtuitgifte – draait om de vraag: hoe verbeteren grondeigenaren met hun ingebruikgeving aan derden de duurzaamheid van hun eigen bodem? Onze rentmeesters adviseren overheden en landgoedeigenaren over het verduurzamen van hun grond- en pachtbeleid.

  • Bij LBP|SIGHT gaan we verder dan conventioneel landgoedbeheer. Als rentmeesters vervullen we een veelzijdige rol als gidsen voor landgoedeigenaren, waarbij we streven naar duurzaam eigenaarschap. Onze aanpak is gebaseerd op proactief denken, holistisch begrip en transparante communicatie.

  • Grondzaken – een vrij breed begrip. We hebben ervaring met alles rondom grondeigendom. Denk aan grondverwerving en onteigening, erfpacht en taxatie van agrarisch, bedrijfsmatig, grootzakelijk en landelijk vastgoed. Daarbij werken we voor particulieren, bedrijven en overheden.

  • We adviseren landgoedeigenaren, (groot)grondbezitters en stichtingen over maatschappelijke ontwikkelingen, ruimtelijk beleid en juridische zaken. Ook ontwikkelen we financiële en ruimtelijke toekomstvisies, en verzorgen we – indien gewenst – alle administratieve en managementtaken die komen kijken bij grondbeheer en grondbezit.

Adviseurs (8)

Adviseur Arend Dijkstra
Arend
Dijkstra
Rentmeester, vennoot
Adviseur Paul Kindt
Paul
Kindt
Rentmeester, vennoot
Adviseur Marc Lindhout
Marc
Lindhout
Adviseur grondzaken / taxateur
Adviseur Annelies Wind
Annelies
Wind
Rentmeester / taxateur
Adviseur Jolan  Knol
Jolan
Knol
Rentmeester
Adviseur Johannes ten Cate
Johannes
ten Cate
Rentmeester (fiscaal-jurist)
Adviseur Emma Van Dun
Emma
Van Dun
Rentmeester