David van Nunen

Adviseur duurzaamheid

“Ik help opdrachtgevers de impact van hun activiteiten op het milieu te verbeteren.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Ik houd me bezig met duurzaamheid, circulariteit en levenscyclusanalyses (LCA’s). Voor onze opdrachtgevers analyseer ik de volledige productieketen van hun product. Op basis daarvan stel ik een milieuprofiel op. Daarin staat wat de totale milieu-impact is van een product: van productie, transport en gebruik tot afvalverwerking. Daarnaast beantwoord ik algemenere vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Ik help opdrachtgevers de impact van hun activiteiten op het milieu te verbeteren.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Ik heb een achtergrond in productontwerp. Daarbij probeerde ik altijd circulaire en duurzame opties te implementeren in mijn ontwerpen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want wat is nu eigenlijk een ‘betere’ keuze? Zowel producenten als eindgebruikers willen dat graag weten. Met een LCA kunnen opdrachtgevers op een gekwantificeerde, goed onderbouwde manier keuzes maken, en ik help hen daarbij.”

Hoe ga je te werk?

“Bij het opstellen van een LCA heb je te maken met heel veel data. Je moet de logica erachter vinden en alle gegevens samenvoegen tot één totaalplaatje. Daarom werk ik altijd vanuit een gestructureerde aanpak. Ik kan goed overzicht creëren in complexe situaties. En dankzij mijn topsportachtergrond – namelijk schermen op internationaal niveau – ben ik bovendien in staat heel resultaatgericht en planmatig te werken.”

David van Nunen

David van Nunen

Vakgebieden (1)