Frank Wulterkens

Adviseur milieu en ruimtelijke ordening

“Aan mij de taak om te zorgen dat alle vinkjes kloppen, dat een project gesmeerd loopt en dat alles goed wordt bewaakt.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Na een opleiding Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en een master Environmental Business Administration aan de Universiteit van Twente, begon ik mijn loopbaan bij HT milieuconsult, een van de voorgangers van LBP|SIGHT. Inmiddels werk ik al ruim dertig jaar voor ons adviesbureau. Ik adviseer bedrijven over milieu en ruimtelijke ordening, met name op het gebied van wet- en regelgeving en vergunningen. Als adviseur ben ik vaak de schakel tussen onze opdrachtgever, de overheid en mijn collega-adviseurs, die de benodigde onderzoeken naar onder andere geluid, stikstof, geotechniek, bodemkwaliteit en ecologie uitvoeren. Ik verzorg de vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld de Omgevingswet, Waterwet, Ontgrondingenwet én geef opdrachtgevers hierover strategisch advies. Dat doe ik voor uiteenlopende bedrijven: van zandwinning, bouwtoelevering tot de automotive-sector. Tot slot ondersteun ik klanten ook bij milieumanagement en de weg naar hun ISO 14000-certificering.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Ik vind het leuk om in een dienstverlenende rol te werken voor opdrachtgevers. Vaak klopt een bedrijf aan als het een probleem heeft op het gebied van milieu of ruimtelijke ordening, of omdat het iets nieuws op wil starten. Je hebt dan een hoop onderzoeken nodig ter onderbouwing. Aan mij de taak om te zorgen dat alle vinkjes kloppen, dat het project gesmeerd loopt en dat alles goed wordt bewaakt.”

Hoe ga je te werk?

“Kenmerkend bij het voorbereiden en leiden van projecten is mijn integrale aanpak, waarbij ruimtelijke ordening en milieumanagement een belangrijke rol spelen. Ik gebruik mijn praktische en pragmatische benadering om breed gedragen en uitvoerbare oplossingen voor opdrachtgevers te realiseren. Verder omschrijven collega’s mij als betrokken, kritisch en creatief. Ik ben heel zorgvuldig en kan me goed verdiepen in de veranderende wet- en regelgeving. Omdat ik al zo lang in het vak zit, ben ik voor sommige opdrachtgevers uitgegroeid tot huisadviseur. Ik weet precies hoe hun bedrijf in elkaar steekt, welke afspraken er in het verleden zijn gemaakt en tegen welke uitdagingen men aanloopt. In combinatie met mijn goede rechtsgevoel kan ik opdrachtgevers zo optimaal ondersteunen.”

Frank Wulterkens

Frank Wulterkens