2019 – heden

Streekmuseum Kloosterhaar, Overijssel

Bestemmingsplanwijziging en bijbehorende onderzoeken

Al sinds 1977 werkt amateurhistoricus Freddie Ekkel aan het samenstellen en samenbrengen van een archief over het dorp Kloosterhaar (gemeente Hardenberg) in de provincie Overijssel. In 2013 kreeg de Stichting Dorpsarchief Kloosterhaar een voormalige boerderij aan de Verlengde Broekdijk in bruikleen van eigenaar Anker Kalkzandsteenfabriek. In 2019 nam Anker Kalkzandsteenfabriek samen met Stichting Dorpsarchief Kloosterhaar het initiatief om het terrein aan de Verlengde Broekdijk te ontwikkelen tot recreatieterrein en (streek)museum. Wij verzorgden de bestemmingsplanwijziging en de bijbehorende onderzoeken.

Ten tijde van de bestemmingsplanwijziging bevonden zich op het terrein een boerderij en een bedrijfswoning. Stichting Dorpsarchief Kloosterhaar en Anker Kalkzandsteenfabriek wilden deze bebouwing grotendeels opnieuw inrichten en extra bebouwing toevoegen, waaronder een nieuwe ontvangstruimte, een transparante gang en een uitkijkpunt. Ook wilden ze een smederij, veldoven, akkers, een moestuin en wandelpaden realiseren. Daarom moest de bestemming van de locatie worden gewijzigd naar ‘dagrecreatie’. Daarnaast wilde men de bestaande wal tegenover het museum aan de andere zijde van de Verlengde Broekdijk doortrekken, waardoor de bedrijfsbestemming op de locatie moest worden gewijzigd naar een bosbestemming.

Voor deze zaken stelden wij het bestemmingsplan op, met onder andere een toelichting op de verschillende milieuaspecten, de juridische planregels en de verbeelding. Verder verzorgden ZN Design en ECOquickscan – in samenwerking met ons – respectievelijk het ruimtelijk kwaliteitsplan en het ecologisch onderzoek.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

OVER STREEKMUSEUM KLOOSTERHAAR

Inmiddels is de voormalige boerderij officieel in handen van de nieuwe stichting Streekmuseum Kloosterhaar – Balderhaar. Streekmuseum Kloosterhaar toont de vele facetten van de geschiedenis van de omgeving. Bijvoorbeeld de afgraving van zand en – langer geleden – het veen, het klooster Sibculo, de werkkampen uit de Tweede Wereldoorlog en bijzondere dorpsgenoten. Rondom het museum kan nu al genoten worden van de akkerbouw, moestuin en de herstelde waterput en smederij. Daarnaast werkt men stapsgewijs aan de aanleg van de overige recreatieve voorzieningen binnen het plan. Zo is het Streekmuseum Kloosterhaar een aantrekkelijke bestemming voor meerdere doelgroepen.

Medewerkers (1)

Adviseur Frank Wulterkens
Frank
Wulterkens
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening