Frans Houtkamp

Adviseur geluid en milieu

“Ik streef ernaar problemen niet alleen te signaleren, maar ook een oplossing aan te dragen.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Ik was een van de oprichters van LBP|SIGHT en ben nu, rond de pensioengerechtigde leeftijd, nog freelance aan onze organisatie verbonden. Mijn jarenlange ervaring en opgebouwd netwerk zet ik nog steeds in om opdrachtgevers op het vlak van ruimte, bouw en milieu op meer strategisch gebied bij te staan. Daarnaast verricht ik diverse bestuurlijke taken voor profit- en non-profitorganisaties.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Het is leuk en uitdagend om zo aan het eind van mijn carrière alle opgedane kennis en ervaring nog te kunnen inzetten. Zeker ook omdat dat niet meer fulltime hoeft en het zich vooral afspeelt in mijn woonplaats Amsterdam.”

Hoe ga je te werk?

“In projecten hanteer ik een integrale benadering. Ik richt me niet alleen op de inhoud van een vraagstuk, maar kijk juist ook naar het draagvlak voor de oplossing. Bij mijn projecten zijn vaak zowel overheden als private partijen betrokken. Strategisch besef en gevoel voor politiek zijn mij daarom niet vreemd. Ik streef ernaar problemen niet alleen te signaleren, maar ook een oplossing aan te dragen. De mogelijke ondersteuning vanuit de talrijke expertises binnen LBP|SIGHT helpt daar vaak aan mee.”

Avatar

Frans Houtkamp

Projecten (1)