2015 – 2017

NieuwDok, Amsterdam

Studeren en wonen tussen oude scheepswerven

Op het NDSM-terrein in Amsterdam staat het gebouw NieuwDok. Daar studeren en wonen jongeren in het voormalige industriegebied. De typerende paarse gevelcassettes zorgden voor de nodige uitdagingen op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

ONDERWIJS EN WONEN

Het onderwijs- en woongebouw NieuwDok grenst aan het Kraanspoor. In de onderste twee lagen van het nieuwe gebouw is een functie voor diverse onderwijsvormen gerealiseerd. Op de tweede tot en met de zesde verdieping bevinden zich 380 zelfstandige studentenwoningen.

NieuwDok, Amsterdam

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

GELUIDHINDER

Het ontwerpen van een slimme gevel was nodig om mogelijke geluidhinder van de nabij gelegen scheepsreparatiewerf binnen de wettelijke normen te houden. De etages van de studentenwoningen zijn daarom per woning voorzien van een glazen vliesgevel met aluminium cassettes in verschillende dieptes.

De gevelcassettes zorgden voor de nodige uitdagingen op het gebied van geluidwering, brandveiligheid en spuiventilatie. Een andere uitdaging was het beperken van de opwarming door zonnewarmte en het realiseren van voldoende lichttoetreding in de woning.

OPTIMALISATIE CASSETTES

Met berekeningen hebben we de cassettes geoptimaliseerd om te zorgen dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan op het gebied van geluidwering, brandveiligheid, ventilatie en daglichttoetreding.

De cassettes zijn met de dichte zijkant naar de geluidkant geplaatst om te kunnen voldoen aan de geluidnormen. Een rooster in de onderzijde van de cassette en aan de open zijkant zorgt voor voldoende spuiventilatie. Bij de kleinste cassettes was er niet voldoende ruimte voor ventilatieroosters, daar hebben we geadviseerd om extra zonwerende beglazing toe te passen.

v

INVULLING ONDERWIJS

De plintgevel, waarachter het ROC is gevestigd, bestaat uit hoge cassettes met het profiel naar buiten. In overleg met de onderwijsinstelling en de gemeente zorgden we ervoor dat het onderwijsgedeelte voldoet aan de geluidnormen. Dit is gelukt door rekening te houden met de praktische invulling van het gebouw dat ook ’s avonds wordt gebruikt.

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, ENERGIELABELS EN METINGEN GELUIDISOLATIE

Onze advisering startte met een onderzoek naar de geluidbelasting op de locatie, waaronder metingen naar de geluidafscherming van het Kraanspoorgebouw. De resultaten hebben we ook gebruikt voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Naast onze adviezen voor het ontwerp van de gevelcassettes, stelden we ook de energielabels op voor het gebouw. Dit deden we afzonderlijk voor het onderwijsgedeelte en voor de studentenwoningen. Ook voerden we na de bouw metingen uit van de geluidisolatie.

Over de NDSM-werf
Op het terrein van de voormalige NDSM-werf in Amsterdam bevinden zich veel monumentale loodsen, kraanbanen en bedrijfspanden. Het terrein wordt volledig getransformeerd. De gebouwen krijgen andere functies en er worden nieuwe panden zoals NieuwDok bijgebouwd, zodat de voormalige werf een levendige plek wordt waar wonen, werken en recreatie mogelijk is.

We werkten eerder ook al mee aan de realisatie van Kantoor Kraanspoor. Het oude kraanspoor vormt daar het onderstel van een nieuw kantoorgebouw. Ook bij de meeste andere ontwikkelingen op de werf zijn we betrokken.

Medewerkers (2)

Adviseur Sara van der Valk
Sara
van der Valk
Adviseur bouwfysica en brandveiligheid
Adviseur Frans Houtkamp
Frans
Houtkamp
Adviseur geluid en milieu