Paul van der Vleuten

Adviseur ruimtelijke ordening en milieu, vennoot

“Ik kan de belangen van onze opdrachtgevers goed vertalen naar de wettelijke taak van de overheid.” 

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als adviseur ruimtelijke ordening en milieu heb ik veel ervaring met omgevingsrecht en begeleid ik complexe ruimtelijke ontwikkelingen en uitgebreide technische, juridische en organisatorische vraagstukken. Daarbij adviseer ik opdrachtgevers onder andere over vergunningen en zorgsystemen (ISO 9001, 14001, 45001) en projectontwikkeling/ruimtelijke ordening. Dat doe ik mede als expert voor BREEAM Duurzame Gebiedsontwikkeling. Daarnaast ben ik specialist op het gebied van veiligheid en hinder, zoals kwantitatieve risicoanalyse QRA, explosieveiligheidsonderzoek EVD, luchtkwaliteit en geurverspreiding. Tot slot ben ik groepsleider van de groep Huisadviseurschappen.”

Hoe ga je te werk?

“Na mijn opleiding aan de HTS Chemische Technologie in Eindhoven werkte ik tien jaar in opdracht van de overheid op het gebied van vergunningen en handhaving. Daardoor kan ik de belangen van onze opdrachtgevers goed vertalen naar de wettelijke taak van de overheid. Kenmerkend voor mijn werkwijze als adviseur zijn verder een analytisch denkvermogen, resultaat- en oplossingsgerichtheid en enthousiasme voor het vak. Door mijn brede kennis van de vakgebieden realiseer ik optimaal samenhangende en praktische oplossingen voor opdrachtgevers.”

Paul van der Vleuten

Paul van der Vleuten