2019 – 2023

SPOT, Amsterdam

Advies voor kosmopolitische wijk met Amsterdams karakter

Projectontwikkelaars COD en DUQERAls hebben ons als allround adviesbureau gevraagd op een aantal fronten mee te werken aan het prestigieuze project ‘SPOT, Nieuw Amsterdams Wonen’. SPOT Amsterdam is een kosmopolitische wijk met Amsterdams karakter. We adviseerden op het gebied van bouwfysica, akoestiek en milieu.

STRATEGISCH ADVIES EN UITVOERING

Onze werkzaamheden betreffen onder anderen:

 • De strategische advisering over, en begeleiding van, de vergunningsprocedure. In overleg met de gemeente Amsterdam moest bepaald worden of er voor het gebied een nieuw bestemmingsplan nodig was of dat de ontwikkeling met één of verschillende omgevingsvergunningen ‘afwijken van het bestemmingsplan’ gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk is gekozen voor drie verschillende omgevingsvergunningen, voor drie deelprojecten.
 • Het opstellen van de aanmeldingsnotitie ten behoeve van de benodigde vormvrije M.E.R. beoordeling.
 • Het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader van de aanmeldingsnotitie en ten behoeve van het stedenbouwkundige plan, te weten:
  • akoestisch onderzoek weg- en spoorweglawaai
  • luchtkwaliteitsonderzoek
  • stikstofberekeningen
  • externe veiligheid
  • toetsing Luchthavenindelingsbesluit
  • advisering over bezonning

In samenwerking met onze partners Actiflow en ECOquickscan zijn bovendien twee specifieke onderzoeken gedaan:

 • windhinderonderzoek bij Actiflow
 • ecologisch onderzoek bij Ecoquickscan

Stedelijk, stijlvol en dynamisch
SPOT Amsterdam heeft afwisselend hoge woontorens met verre uitzichten over stad en land en kleinere appartementengebouwen aan intieme pleintjes en groene straten. Een gebied van 20.000 m² aan nieuwe voorzieningen met zo’n 1.000 woningen, in een mix van koop en huur. In SPOT kan je kiezen uit stijlvolle en duurzame woningen in diverse woonoppervlakten en variaties en van alle gemakken voorzien. SPOT ligt middenin het gebied Amstel III, in Amsterdam Zuidoost, en is onderdeel van de grootste gebiedstransformatie van Amsterdam.

Grote schaal
De ontwikkeling van een van de grootste gebiedstransformatie in Amsterdam vindt plaats in Amstel III. In 2011 heeft de gemeente besloten om dit gebied te transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied. Tot 2027 worden hier circa 5.000 woningen gebouwd. In de periode 2027-2040 kunnen hier nog eens 10.000 woningen aan worden toegevoegd. De uitdaging is dat er voor het gebied geen ‘overkoepelend’ bestemmingsplan is gemaakt om deze transformatie te realiseren. Voor ieder afzonderlijk project moet daarom een eigen planologische procedure worden doorlopen.

SPOT, Amsterdam

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

PLANNING EN OPLEVERING

De gemeente Amsterdam heeft op 13 mei 2019 een beslissing genomen op de aanmeldingsnotitie. De gemeente heeft geconcludeerd dat het niet noodzakelijk is om een M.E.R. op te stellen bij de voorbereiding van de aanvraag omgevingsvergunning. Binnenkort, in de zomer 2019, konden we daarom overgegaan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning.

In het tweede kwartaal van 2019 werkten we aan een aantal ruimtelijke onderbouwingen die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag. Voor de ruimtelijke onderbouwing doen we aanvullend onderzoek naar het geluid van omliggende bedrijven, zoals kantoorpanden met installaties op het dak. De start van de bouw was medio 2019. De opleveringen, in verschillende fasen, vinden plaats van 2020 tot en met 2023.

Over SPOT, Amsterdam

Architect: KAAN Architecten
Ontwikkelaars: COD en DUQER

Adviseurs (2)

Adviseur Jos Wiegman
Jos
Wiegman
Adviseur ruimtelijke ordening
Adviseur Paul van der Vleuten
Paul
van der Vleuten
Adviseur milieu en omgevingsrecht, vennoot