21 oktober 2019

Diploma op zak, kennis aangescherpt: expertclasses brandveiligheid

Op 9 en 15 oktober hebben onze brandveiligheidsadviseurs twee expertclasses van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bijgewoond. De focus lag op risicobenadering en brandwerendheid van bestaande constructies, puien en doorvoeringen. Onze junior adviseur op het gebied van brandveiligheid Babette Mattheus was erbij: “Een mooi moment om onze eigen advieswerkzaamheden onder de loep te nemen en onze kennis verder aan te vullen.”

Expertclasses brandveiligheid

RISICOBENADERING VAN DE BRANDVEILIGHEID

“Bij risicobenadering van de brandveiligheid laat je de wettelijke kaders van het bouwbesluit los en kijk je naar de risico’s bij brand wat betreft preventieve en repressieve voorzieningen. Vooral bij de realisatie van gelijkwaardige veiligheid kan een risicobenadering waardevol zijn”, legt Babette Mattheus uit. Tijdens de eerste expertclass stond deze risicobenadering centraal.

Het document ‘Basis voor brandveiligheid’ vormt de grondslag voor de risicobenadering. Hiermee kun je een brandveiligheidsadvies op maat opstellen:

  • Je bepaalt eerst het doel van de te realiseren brandveiligheid.
  • Vervolgens kun je met behulp van het kenmerkenschema de risico’s inventariseren en classificeren.

Vakspecialist brandveiligheid Laurens Welberg verzorgde deze eerste expertclass. Babette: “Via verschillende casussen keken we naar de toepasbaarheid van deze methode binnen onze advieswerkzaamheden.”

BEOORDELEN VAN BRANDWERENDHEID VAN BESTAANDE PUIEN EN DOORVOERINGEN

Tijdens de tweede expertclass stond het beoordelen van puiconstructies centraal. “In bestaande gebouwen is vaak sprake van brandwerende constructies waarvan geen gegevens en testrapporten beschikbaar zijn.  Via stroomschema’s voor onder andere kozijnen, glas en panelen hebben we bepaald of deze puiconstructies voldoen aan de vereiste brandwerendheid,” vertelt Babette.

“Wat zijn de mogelijkheden binnen deze schema’s? En waar gaan deze schema’s de toepasbaarheid in de praktijk voorbij? Ook hierbij is het belangrijk te realiseren wat het risico is.” Specialist risicobeheersing en hoofdofficier van dienst Jenne Mul verzorgde de tweede expertclass.

Babette Mattheus vertelt verder dat de brandweer ook een inkijkje gaf in hun werk: “We kregen van Jenne Mul een exclusief kijkje in de aanpak van de repressieve dienst. Hoe kijken zij naar brandwerende voorzieningen? En tegen welke problemen lopen zij aan wanneer zij als brandweer worden ingezet?”

WAARDEVOL VOOR JUNIOR TOT EN MET SENIOR

Na twee dagen hard werken hadden al onze brandveiligheidsadviseurs het diploma op zak. Babette: “Het waren twee waardevolle dagen voor zowel onze jonge als onze ervaren adviseurs.”

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Vakgebieden (1)

Adviseurs (2)

Adviseur Babette Mattheus
Babette
Mattheus
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Emiel van Wassenaar
Emiel
van Wassenaar
Adviseur brandveiligheid en bouwfysica, vennoot