19 november 2019

Omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug verleend

In januari van dit jaar heeft Windpark Goyerbrug bv een omgevingsvergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Houten. Deze vergunning is nu, na een voorspoedige en gedegen procedure, verleend.

De vergunning gaat over de realisatie van vier windturbines bij de Goyerbrug, ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal. We hebben ondersteund bij de aanvraag van de vergunning.

Omgevingsvergunning windpark Goyerbru

PROCEDURE VOLGENS PLANNING DOORLOPEN

Tussen het indienen van de vergunningsaanvraag en het verlenen van de vergunning zat ongeveer 9 maanden: een voorspoedig doorlopen procedure. Hieraan vooraf ging een voorbereiding van 1,5 jaar, waarbij we verschillende uitgebreide onderzoeken hebben uitgevoerd.

Verder was het een goede zet van de provincie Utrecht om haar wettelijke rol van bevoegd gezag over te dragen aan de gemeente Houten: de gemeente mag dan beslissen op de aanvraag. De provincie heeft hiermee juist ingeschat dat de gemeente de procedure volgens de planning én zorgvuldig kon afhandelen.

DE WEG NAAR DEFINITIEVE VERGUNNINGVERLENING

Op het ontwerpbesluit zijn in totaal 23 zienswijzen ingediend door 86 partijen. De gemeente heeft op alle zienswijzen inhoudelijk gereageerd. Tegelijkertijd gaven de ingediende zienswijzen geen aanleiding voor de gemeente om van de vergunningverlening af te zien. Op 15 oktober heeft het college het definitieve besluit genomen. Hiermee is de definitieve vergunning verleend.

MEEDOEN MET NAJAARSRONDE SUBSIDIEAANVRAAG SDE+

De procedure was tijdig afgerond waardoor Windpark Goyerbrug bv nog dit najaar een subsidieaanvraag Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) heeft kunnen doen. Dat was een belangrijke stap om het participatieplan te kunnen financieren.

MEER WETEN OVER WINDPARK GOYERBRUG?

Wilt u meer weten over Windpark Goyerbrug, onze rol hierin en over de vergunningaanvraag? Lees dan ons artikel over Windpark Goyerbrug uit januari 2019.

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Adviseurs (1)

Adviseur Jos  Wiegman
Jos
Wiegman
Adviseur ruimtelijke ordening