23 februari 2023

Startevent Circulaire Energierenovaties: 10 maart 2023

De afgelopen jaren lag de nadruk bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving vooral op energetische verduurzaming: isoleren, duurzame opwekking, opslag van energie en het slim uitwisselen en benutten van duurzame energiebronnen.

Om de energietransitie toekomstbestendig vorm te geven, moeten we ook rekening houden met de milieuimpact van de bouwactiviteiten en materialen die nodig zijn voor deze ‘energierenovaties’. We moeten niet alleen kijken naar de CO2-uitstoot tijdens de gebruiksfase, maar ook de integrale milieubelasting van de energetische verduurzaming minimaliseren. Dit kan door principes van circulariteit toe te passen bij energierenovaties.

Ben je op zoek naar circulaire oplossingen voor het terugdringen van de energiebehoefte van jouw gebouw of heb je oplossingen die hieraan kunnen bijdragen? Op vrijdagmiddag 10 maart 2023 vindt het Startevent Circulaire Energierenovaties plaats bij C-Bèta in Hoofddorp. Samen met Alba Concepts en SGS Search verzorgt LBP|SIGHT tijdens deze dag de workshop ‘Op naar circulaire installaties door de hele keten’. Ook zal Jeannette Levels-Vermeer, senior adviseur duurzaamheid, haar kennis over en visie op circulariteit delen in de paneldiscussie.

Circulaire energierenovaties

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Programma

13.00 uur: ontvangst
13.30 uur: start plenair programma

  • ‘CO2-terugverdientijd materialen’ door Mantijn van Leeuwen (NIBE)
  • ‘Ketenproblemen bij remanufacturing van gebouwgebonden installaties’ door Koen Veldman (Inexeon)
  • ‘Circulaire isolatie, de doorstart’ door Bas Holla (Cyclin B.V.)
  • Paneldiscussie

14.40 uur: break
14.50 uur: start workshops

  • Workshop 1: ‘Kansenkaart gebouwvoorraad voor circulaire energierenovaties’
  • Workshop 2: ‘CO2-impact-indicator van materialen voor energierenovaties’
  • Workshop 3: ‘Op naar circulaire installaties door de hele keten’

15:30 uur: plenaire terugkoppeling
16.00 uur: netwerkborrel

Aanmelden

Meld je gratis aan voor het evenement via de website van C-Bèta.

Over het consortium voor circulaire energierenovaties

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat brengt een consortium vanuit de bouwsector de oplossingsrichtingen voor circulaire energierenovaties in kaart. Dit consortium bestaat uit LBP|SIGHT, Copper8, W/E adviseurs, Alba Concepts, SGS Search, Nibe, Metabolic, TKI Urban Energy, Dutch Green Building Council, Nieman, TU Eindhoven, TU Delft en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Medewerkers (1)

Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot