Circulariteit

Samen werken aan een circulaire economie

Ons huidige gebruik van grondstoffen speelt een grote rol bij klimaatverandering, milieuvervuiling en achteruitgang van de biodiversiteit. We moeten de manier waarop we omgaan met alle grondstoffen (biobased en mineraal) en producten drastisch veranderen om een duurzame wereld voor toekomstige generaties te garanderen. LBP|SIGHT ondersteunt bedrijven bij de transitie naar een circulaire economie.

Circulariteit in een materialendepot

MEER WETEN OVER CIRCULARITEIT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

R-ladder voor circulaire economie

In een circulaire economie behouden grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde. Afval bestaat niet en producten worden hergebruikt. Zijn ze kapot? Dan worden ze gerepareerd. En als dat niet mogelijk is, dienen de producten als grondstof voor nieuwe producten. De R-ladder is een bekend instrument om grondstofgebruik te beperken.

  • R1. Refuse & Rethink: gebruik minder producten en heroverweeg de noodzaak van een product.
  • R2. Reduce: gebruik minder grondstoffen voor productie en gebruik van een product of zet grondstoffen efficiënter in.
  • R3. Re-use: hergebruik producten en ontwerp producten met focus op een langere levensduur.
  • R4. Repair, Refurbish, Remanufacture & Repurpose: verleng de levensduur van producten door ze te repareren, op te knappen, te reviseren of een nieuw leven te geven.
  • R5. Recycle: hergebruik een product om tot nieuwe producten of grondstoffen te komen.
  • R6. Recover: vernietig materialen met energieterugwinning.

Circulair bouwen

Of het nu gaat om gebouwen, gebieden of infrastructuur: een circulaire economie vraagt om een andere manier van bouwen. Circulair bouwen betekent zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken en de milieubelasting zo klein mogelijk houden – zowel voor, tijdens als na de bouw. Een circulair-bouwproject start al in de ontwerpfase, waarbij aandacht wordt besteed aan hergebruik, demontabelheid en onderhoud.

LBP|SIGHT ondersteunt zowel opdrachtgevers als bouwers bij circulair bouwen. Van het concreet en meetbaar maken van ambities tot advies over de uitvoering van maatregelen in de praktijk. Onze adviseurs staan voor je klaar met kennis over:

Circulariteit in de industrie

Een van de vraagstukken voor industriële partijen binnen de circulaire economie is: wat is de milieu-impact van de hele productieketen van een product en hoe kunnen we die beïnvloeden? Onze adviseurs op het gebied van circulariteit helpen je bij het in kaart brengen van de milieu-impact van producten, diensten en productieketens. Bijvoorbeeld met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA). Ook ondersteunen we (industriële) bedrijven bij het circulair ontwerpen van producten en denken we mee over passende businessmodellen. Een aantal van onze collega’s is trainer en expert bij CIRCO, een programma van CLICKNL, mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de CIRCO-methodiek kunnen ondernemers en ontwerpers hun producten, diensten en businessmodellen (her)ontwerpen.