Wat is de milieu-impact van uw product of organisatie?

18-05-2019

We worden als maatschappij steeds milieubewuster. Dat is terug te zien in de ontwikkelingen van wet- en regelgeving. Zo heeft Nederland als ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Als advies- en ingenieursbureau zien we dat er daarom steeds meer aandacht is voor het kwantificeren van milieu-impact. Wilt u ook een milieu-voetafdruk van uw product of organisatie? 

We doen dit door het maken van een levenscyclusanalyse die de milieu-impact in kaart brengt van producten en organisaties. Hierbij sluiten we aan op de Europese ontwikkelingen op dit gebied. Onze verwachting is namelijk dat deze ontwikkelingen op termijn effect hebben op de Nederlandse markt. Wij helpen u hierop voorbereid te zijn.

Lees verder

Wat is de milieu-impact van uw product of organisatie?

Met een levenscyclusanalyse (LCA) berekenen onze LCA-deskundigen nauwkeurig wat de milieu-impact is gedurende de hele levensfase van een product. Van het moment dat de grondstoffen worden gemijnd tot aan afvalverwerking – of natuurlijk hergebruik.

We hebben in Nederland al veel ervaring met het kwantificeren van de milieu-impact van bouwproducten. Maar de ontwikkelingen rond LCA’s hebben niet stilgestaan. Intussen passen we ook LCA’s toe voor andere producten en zelfs organisaties.

Europa streeft naar uniforme rekenregels voor LCA's

Een goede LCA maakt gebruik van uniforme en duidelijke rekenregels. Voor bouwproducten zijn deze voor Nederland vastgelegd in de bepalingsmethode, gebaseerd op de NEN:EN 15804. Daarnaast heeft het Environmental Department van de EC al diverse rekenregels opgesteld voor tal van producten en ook organisaties. We verwachten dat deze lijst snel wordt uitgebreid.

Hierbij ligt de nadruk op producten en organisaties

De Europese Commissie streeft naar één uniforme rekenmethode voor de milieu-voetafdruk van producten en organisaties – een methode die andere standaarden moet gaan vervangen:

  • de Product Environmental Footprint (PEF) 
  • de Organisational Environmental Footprint (OEF)

De PEF en de OEF hebben een zekere overlap. Als je de milieu-impact van een productketen berekent, dan zijn daar vaak meerdere organisaties bij betrokken. Zo kunnen meerdere OEF’s bij elkaar opgeteld een PEF vormen (horizontaal). Maar een OEF kan ook een optelling zijn van meerdere PEF’s, als één organisatie meerdere producten produceert (verticaal).

De Europese Commissie werkt verder aan zogeheten product category rules (PCR): rekenregels voor de environmental footprint per productgroep of sector. Dit gebeurt vanuit het initiatief ‘Single market for green products’.

Op dit moment zijn er al PEFCR’s opgesteld voor diverse productgroepen, waaronder bier, schoenen en schoonmaakmiddelen. Van de OEFCR’s zijn er regels voor de koperindustrie en de detailhandel. Zijn er nog geen rekenregels voor productgroepen of sectoren opgesteld? Dan is er de mogelijkheid om deze zelf te ontwikkelen. 

De PEF en de OEF helpen de Nederlandse ambities waar te maken

Wij verwachten dat de PEF en de OEF een belangrijke rol krijgen in de transitie naar een circulaire economie. Wil je de milieu-impact verkleinen en de ketens sluiten? Dan moet je namelijk eerst de ketens én impact inzichtelijk en meetbaar maken.

De PEF en de OEF zijn daarom volgens ons belangrijke middelen om de Nederlandse ambities waar te maken. Om die reden heeft de Rijksoverheid grote belangstelling in de ontwikkelingen rondom environmental footprinting.

Wij helpen u graag om uw milieuvoetafdruk te berekenen

Er zijn dus verschillende redenen om vandaag al te starten met een milieuvoetafdruk van uw product of organisatie. Of u dit nu doet omdat u een koploper bent of ter voorbereiding op toekomstige wet- en regelgeving: wij helpen u graag verder.

In de tussentijd werken we hard aan een OEF van onze eigen organisatie. Een betere wereld begint immers bij jezelf.

Bekijk hier het schema Environmental footprinting in groot formaat.