Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in onze dienstverlening. We combineren technische en theoretische kennis, de laatste ontwikkelingen, jarenlange praktijkervaring en een nuchtere kijk op zaken. Zo maken we de vertaalslag naar praktische adviezen.

Duurzaamheid Lees meer

Duurzaamheid

De bundeling van kennis op het gebied van installaties, milieu en bouwtechniek stelt ons in staat om duurzame en integrale oplossingen te ontwikkelen. We beschikken over verschillende instrumenten waarmee we de duurzaamheid van gebouwen kunnen kwantificeren. 

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Tijdelijke rechtbank Amsterdam: een volledig demontabel gebouw

Bekijk project

Realisatie vrijstaand passief huis in Houten

Bekijk project

Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht

Bekijk project

Bouw multifunctionele studentenwoningen The Cube

Bekijk project

Nationale Nederlanden Workspace 2020: circulair op de werkvloer

Bekijk project

Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw

Bekijk project

Nhow-hotel Amsterdam RAI: BREEAM-certificaat Excellent

Bekijk project

Zonnepark Warmenhuizen

Bekijk project

Landgoed Zonneoord

Bekijk project

Cultuurhuis Amare, Den Haag

Bekijk project

MFO II: een circulair, energieneutraal en gezond onderwijsgebouw

Bekijk project

Omgevingsvergunning tijdelijk R&D Solar Field

Bekijk project

Realisatie zonnepark in Wieringerwerf, Noord-Holland

Bekijk project

Duurzaam en toekomstbestendig parkeergebouw RAI Amsterdam

Bekijk project

Nieuwbouw duurzaam gemeentehuis Midden-Delfland

Bekijk project

Duurzame gebiedsvisie Rijnhuizen Nieuwegein

Bekijk project

Onderzoek naar grondstoffenbeheer van Rijkswaterstaat

Bekijk project

Onderzoek: integraal sturen op CO2-emissies in de bouw

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Jakoba Mulderhuis (voorheen Conradhuis), Hogeschool van Amsterdam

Bekijk project

Empowercentrum Gravestein in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost

Bekijk project

Meer over ons vakgebied

We leveren de volgende  diensten:

 • Beoordelen ontwerp op basis van Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (NPDB)
 • Bepalen Milieu-Index gebouw (MIG) met behulp van Greencalc+
 • Beoordelen milieukwaliteit ontwerp op basis van GPR Gebouw 
 • Toetsen gebouwen aan de eisen ten aanzien van duurzaam inkopen 
 • Adviseren en begeleiden projecten met beoordelingsmethodiek BREEAM-NL 
 • Verrichten assessment met beoordelingsmethodiek BREEAM-NL

Circulair ondernemen

In een circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd, en waardevernietiging geminimaliseerd. Een nieuw economisch systeem waar we niet meer omheen kunnen. En dat willen we ook niet. Bekijk onze themapagina over circulariteit.

Duurzaam bouwen en duurzame monumentenzorg

Onze specialisten geven advies op het gebied van duurzaam bouwen (DUBO) en duurzame monumentenzorg (DUMO). Dit doen we voor bestaande en nieuw te bouwen woon-, utiliteits- en industriegebouwen. We gebruiken hiervoor de instrumenten GPR Gebouw en GreenCalc.


BREEAM expert

BREEAM is het instrument om de duurzaamheid van nieuwbouw en bestaande bouw te meten en te beoordelen. LBP|SIGHT is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC) en gecertificeerd BREEAM-expert.

Duurzaam ondernemen in de industrie

We helpen industriële bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen, onder meer met quickscans, advies en ondersteuning. Zo geven we precies aan hoe organisaties ervoor staan. Daarbij is er veel aandacht voor de bijbehorende commerciële communicatie. We hebben ervaring met de volgende concepten:

 • Bedrijfsanalyse met SAFE SAM-methodiek
 • Berekenen carbon footprint (ISO 14064)
 • Adviseren en implementeren CO2-prestatieladder
 • Adviseren en implementeren duurzaam inkopen
 • Duurzaamheidsverslaglegging
 • KAM-management
 • ISO 9000, ISO 14.001, OSHAS 18.001, VCA

Verduurzaming materiaalgebruik

Het aandeel van bouwmaterialen in de totale CO2-emissie van een gebouw wordt steeds groter. Duurzaam materiaalgebruik is daarom steeds belangrijker. De milieu-impact van bouwmaterialen is al onderdeel van de overheidseisen (duurzaam inkopen) en duurzaamheidsystematieken (zoals BREEAM-NL en GPR-Gebouw). De milieuprestatie van een gebouw kan eenvoudig online berekend worden via de MPRI-MPG tool, de tool GPR Bouwbesluit of de materialentool van DGBC. 

Levenscyclusanalyse (LCA)

Levenscyclusanalyse of life cycle assessment (LCA) is een techniek voor het meten van de milieuprestatie en milieu-impact van een materiaal of product gedurende alle levensfases. Bij een LCA-berekening worden milieueffecten over de gehele levensduur berekend, de zogenaamde wieg-tot-graf-analyse. Zo kunt u de duurzaamheid van uw product verbeteren.

Zo ondersteunen we u bij LCA

Onze LCA-deskundigen ondersteunen u bij het in kaart brengen van de milieuprestaties en LCA van bouwmaterialen. Ook maken we LCA-analyses van andere producten ­– bijvoorbeeld installaties of levensmiddelen – of van de milieu-impact van een organisatie.

Het berekenen van de milieuprestatie van nieuw te bouwen kantoren en woningen is wettelijk verplicht. Van de milieuprestaties van materialen tot de invloed van verschillende ontwerpkeuzes en kansen voor circulariteit: wij adviseren architecten, ontwikkelaars, leveranciers, producenten, gebruikers en afvalbedrijven bij het maken van verantwoorde materiaalkeuzes.

Onze werkwijze? Wij kijken wat uw organisatie nodig heeft en gaan daarbij voor maatwerk en kwaliteit. Ook brengen we in kaart waar de grootste milieuwinst te behalen valt. Zo maakt u de stap van inzicht naar echte verduurzaming.

Lees meer over hoe we voor Saint-Gobain API uit Harderwijk een levenscyclusanalyse uitvoerden voor alle typen plafondophangsystemen.

Een greep uit onze LCA-diensten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

We sluiten voor de definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bij de internationale standaard, ISO 26.000. MVO is ‘de verantwoordelijkheid van een organisatie voor alle gevolgen van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, door transparant en ethisch gedrag’. Dit gedrag draagt bij aan duurzame ontwikkeling, gezondheid en welvaart, en houdt rekening met de verwachtingen van stakeholders. Daarnaast voldoet een organisatie hiermee aan de wet- en regelgeving, is het gedrag consistent met internationale gedragsnormen, geïntegreerd in de bedrijfsvoering en ingevuld binnen alle relaties. 

LBP|SIGHT kan concreet, meetbaar en aantoonbaar maken hoe een organisatie invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarvoor zetten we de volgende instrumenten in:

 • Quickscan ISO 26.000 
 • Advies en implementatie (deelaspecten) ISO 26.000 
 • Advies en implementatie MVO prestatieladder 
 • Duurzaamheidverslaglegging (opzet, advies en uitvoering) 

We leveren zelf ook een actieve bijdrage aan MVO. Dit doen we door middel van kennisoverdracht op basisscholen en het voortgezet onderwijs in Nederland.

Jeannette Levels-Vermeer

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Janneke van der Weerd

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Erik de Jong

Adviseur

Bekijk medewerker

Henk Versteeg

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Hilko Van der Leij

Adviseur

Bekijk medewerker

Jaanika Makara

Adviseur

Bekijk medewerker

Susanne Visch

Adviseur

Bekijk medewerker
Artikelen Duurzaamheid