Het 4de Gymnasium, Amsterdam

Realisatie energieneutraal schoolgebouw in de Houthavens

We waren nauw betrokken bij het realiseren van het energieneutrale schoolgebouw van het 4e Gymnasium. We adviseerden op het gebied van bouwfysica, duurzaamheid, bouwakoestiek en brandveiligheid. Het gebouw staat in de Houthavens, een energieneutraal stadsdeel in Amsterdam.

ENERGIEZUINIG EN DUURZAAM

Een groot aantal maatregelen zorgt bij elkaar voor grote energiezuinigheid en duurzaamheid. Zo is het hele gebouw voorzien van hoogwaardig drievoudig glas. Verder staan op het dak PV-cellen die zonne-energieopvangen. Daarmee wordt op duurzame wijze elektriciteit opgewekt.

Het 4de Gymnasium, Amsterdam

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

THERMISCHE SCHIL

Tijdens de bouw letten onze adviseurs vooral op het aanbrengen van een thermische schil. Die bracht een hoge isolatiewaarde tot stand.

Het 4de Gymnasium, Amsterdam

BETONKERNACTIVERING

Verwarming en koeling zijn geregeld via betonkernactivering, waarbij het beton wordt gebruikt als geleider. In dit systeem wordt eerst het beton opgewarmd en daarna het gebouw. Dit systeem werkt weliswaar traag, maar is wel zeer efficiënt.

PLAFOND AAN DRAADJES EN DREUNENDE BALLEN

De toepassing van de betonkernactivering had gevolgen voor het realiseren van een goede akoestiek. De plafonds konden niet op de normale manier worden afgedicht. Daarom adviseerden we hier het gebruik van absorberende panelen aan draadjes: zogenaamde baffles. Ook namen we akoestische maatregelen in de wanden.

De gymzaal ligt hoog in het gebouw. We moesten daarom veel aandacht besteden aan de vloer van de gymzaal. Dreunende ballende boven je hoofd is in de klaslokalen niet gewenst. De constructieve betonvloer is daarom voorzien van een speciale zwevende vloer. En de (sport)voorzieningen in de gymzaal zijn losgehouden van de gebouwconstructie.

Het 4de Gymnasium, Amsterdam

FRISSE SCHOOL

Door alle maatregelen kent de school een uiterst efficiënte energiehuishouding. Er heerst een optimaal gezond binnenklimaat. Het gebouw is ontworpen volgens het programma van eisen voor Frisse Scholen.

NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2017

Het schoolgebouw van het 4e Gymnasium won de publieksprijs van De Nederlandse Bouwprijs 2017. De ambities bij het energieneutrale karakter van de school waren hoog. Volgens de jury van de Bouwprijs zijn ze ook daadwerkelijk gerealiseerd. Ze rekende de school tot een nieuwe generatie onderwijsgebouwen.

Over het ontwerp

Het ontwerp is in samenspraak met de leerlingen en docenten tot stand gekomen. Het gebouw heeft een atelier, een filmzaal, een theater en een laboratorium. Daardoor draagt het gebouw ook daadwerkelijk bij aan de kunstzinnige en culturele vorming van de leerlingen.

De school heeft ook een verbindende maatschappelijke functie in stadsdeel de Houthavens. De gymzaal mag namelijk buiten schooltijd ook door sportverenigingen en buurtbewoners worden gebruikt.

Medewerkers (1)

Adviseur Janneke van der Weerd
Janneke
van der Weerd
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid, vennoot