2014 – 2019

Museum De Lakenhal, Leiden

Bouwfysisch en akoestisch advies bij renovatie en uitbreiding

In opdracht van Gemeente Leiden namen we deel aan het ontwerpteam voor de verbouwing van Museum De Lakenhal. Het museum is in juni 2019 heropend. Het oude museumgebouw is gerenoveerd. Een deel nieuwbouw is bijgeplaatst. Dit project leverde voor ons een aantal bijzondere uitdagingen op. Samen met de andere ontwerpteamleden vonden we creatieve oplossing die recht doen aan het monumentale karakter van het gebouw. Wij adviseerden op het gebied van bouwfysica en akoestiek.

Centraal in het project ligt de nieuwe Achterplaats. Deze vorm de schakel tussen de Lakenhal, de schilderijenzalen, de papenvleugel en de nieuwbouw. Daarmee vormt de Achterplaats een verkeersknooppunt en het wordt als centrale bijeenkomstruimte gebruikt. Om bijeenkomsten met grotere groepen mogelijk te maken moesten we strikte eisen stellen aan de ruimteakoestiek. Het voldoen daaraan vroeg om de nodige vierkante meters geluidabsorberend oppervlak. Alleen was daar eigenlijk geen plek voor.

De ruimte wordt gevormd door bestaande historische buitengevels van de lakenhal. Boven de bestaande gevel van de schilderijenzalen moest een transparant glazen dak komen. Om het beeld van de buitenruimte zoveel mogelijk overeind te houden en ook de historische gevels te respecteren moesten de binnenwanden rondom van metselwerk blijven. De gewenste transparantie van het dak maakte het ook dat daar niet voldoende plaats was voor de benodigde geluidabsorptie.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

GELUIDABSORBERENDE VOORZETGEVEL

We vonden een oplossing! Tegen de schilderijenzalen en de nieuwbouw is een nieuwe voorzetgevel in metselwerk gemaakt. Deze kon wel geluidabsorberend uitgevoerd worden. Om dit mogelijk te maken hebben we gebruikgemaakt van een wand met gedeeltelijk open stootvoegen. Dit in combinatie met naar achteren toe speciaal afgeschuinde bakstenen. Daarachter zit een spouw met een exact bepaalde diepte gevuld met geluidabsorberend materiaal. Deze configuratie resulteert erin dat de open stoorvoegen werken als ‘stofzuigers’ voor geluid: met 5% perforatie hebben we 45% absorptie gerealiseerd. De optimale uitvoering (perforatievorm en spouwdiepte) is bepaald door de prestaties van prototypes te meten in het akoestisch laboratorium.

Omdat dit alles nog niet helemaal genoeg was is ook nog absorptie in zijkanten van de aluminium dakliggers toegepast. Met nog wat verder aankleding, zoals een wandtapijt, is het beoogde resultaat behaald: een transparante, lichte ruimte met toch een goede akoestiek.

Een andere uitdaging was het realiseren van een zo goed mogelijk museaal klimaat in de bestaande Lakenhal. De geringe thermische kwaliteit van de schil, aanzienlijke glasvlakken grotendeels op het zuiden georiënteerd en de beperkte mogelijkheden om klimaatinstallaties in de bestaande schil weg te werken waren een paar uitdagingen om te overwinnen.

We vonden de oplossing in een afgewogen combinatie van een beperkte isolatie van de schil, nieuwe achterzetramen, automatisch bedienbare luiken voor de ramen met buitenzonwering en verbetering van de gebouwschil. De luchttoevoerkanalen zijn weggewerkt in de bestaande wanden. Dit was mogelijk door de kanalen op te delen in een groot aantal kleine kanalen. Daarmee wordt de lucht ingeblazen direct onder de houten verdiepingsvloer tussen de kinderbinten. Een niet conventionele aanpak die goed blijkt te werken.

Over Museum De Lakenhal, Leiden

De museumcollectie beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis is vanaf juni 2019 weer volop te zien in de gerestaureerde museumzalen. Koning Willem-Alexander heeft de Lakenhal officiëel heropend. Museum De Lakenhal is hèt museum voor beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden. De internationaal bekende collectie bevat tal van hoogtepunten. Sinds 1874 is het museum gevestigd een monumentale, 17e-eeuwse keurhal voor wollen stoffen. Deze is in 2017-2019 gerestaureerd en uitgebreid met moderne architectuur.

Medewerkers (1)

Adviseur Luc Schaap
Luc
Schaap
Adviseur bouwfysica, directie, vennoot