2017 – 2018

Ouwehands Dierenpark, Rhenen

Uitbreiding dierenpark met Pandasia

Wij hebben in 2017 de aanvraag van een bouwvergunning voor de realisatie van Pandasia verzorgd. Ook regelden we de vergunningaanvraag voor de milieuneutrale melding en de Wet natuurbescherming. Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met advocatenkantoor NautaDutil. Bijvoorbeeld voor enkele juridische programma’s zoals het Activiteitenbesluit, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet natuurbescherming, het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

HET AANDEEL VAN LBP|SIGHT

Voor de realisatie van Pandasia, het onderkomen van de twee meest bekende pandaberen in Nederland (en misschien wel in Europa), zijn meerdere wettelijke procedures doorlopen. Nodig waren:

  • een bouwvergunning
  • een milieuneutrale melding van de wijziging van de inrichting volgens het Activiteitenbesluit
  • een vergunning Wet natuurbescherming
© Ouwehands Dierenpark Rhenen

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

PANDASIA: UNIEK IN NEDERLAND

Het verblijf van de reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark in Rhenen maakt onderdeel uit van een groter Aziatisch leefgebied met verschillende Aziatische diersoorten. De grootte van het gehele gebied is circa 9.000 m², waarvan 3.400 m² is bestemd voor het reuzenpanda-verblijf. Het reuzenpanda-verblijf bestaat uit twee delen, een apart binnen- en buitenverblijf voor het mannetje én voor het vrouwtje. Daarnaast zijn er meerdere nachtverblijven, een kraamkamer, een koelcel voor bamboeopslag en een kliniek. Een restaurant met Chinees-Aziatische uitstraling en een ‘pandashop’ maken ook onderdeel uit van het project.

BIJZONDER PROJECT

Het was voor ons bijzonder om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe onderkomen van deze beroemde panda’s. Daarnaast was het uniek om de inventarisatie te doen voor het bepalen van de stikstofemissies. Deze worden veroorzaakt door de fecaliën van de verschillende wilde diersoorten. De inventarisatie is nodig voor het kunnen berekenen van de stikstofdepositie. Dat was in Nederland nog niet eerder op deze grote schaal gedaan.

Medewerkers (1)

Adviseur Dirk-Jan Simons
Dirk-Jan
Simons
Adviseur duurzaamheid en milieu, directie, vennoot