Dirk-Jan Simons

Adviseur duurzaamheid en milieu, directie, vennoot

“Ik ben kwaliteitsgericht en luister graag naar opdrachtgevers en hun uitdagingen.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als adviseur duurzaamheid en milieu houd ik me onder andere bezig met de vakgebieden milieu, ruimtelijke ordening, duurzaamheid van materialen en processen, luchtkwaliteit, stikstofdepositie, externe veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarnaast ben ik onderdeel van de directie van LBP|SIGHT.”  

Hoe ga je te werk?

“Ik ben kwaliteitsgericht en luister graag naar opdrachtgevers en hun uitdagingen. Als het gaat om proces en inhoud manoeuvreer ik graag tussen verschillende abstractieniveaus.”

Dirk-Jan Simons

Dirk-Jan Simons

Vakgebieden (2)