R&D Solar Field

Omgevingsvergunning tijdelijk zonnepark in Noord-Holland

In het Noord-Hollandse Sint Maartensvlotbrug legt onderzoeksinstituut ECN-TNO een zonnepark aan. Omdat de locatie in principe een agrarische bestemming heeft, was een omgevingsvergunning nodig. Daarvoor hebben wij de volledige aanvraag en ruimtelijke onderbouwing verzorgd. De gemeenteraad van Schagen heeft inmiddels de vergunning aan ECN-TNO voor de aanleg van R&D Solar Field verleend. De provincie Noord-Holland ging al eerder akkoord, dus kan van het geldende bestemmingsplan worden afgeweken.

AMBITIES IN DUURZAAMHEID

Het zonnepark in Sint Maartensvlotbrug, direct naast een vestiging van ECN-TNO, is belangrijk vanwege het realiseren van de Nederlandse ambities op het terrein van duurzaamheid. Ons land heeft op dat gebied nog grote achterstanden in te halen. Vandaar dat ECN-TNO op de locatie uiteenlopende innovatieve onderzoeken gaat doen, vooral naar de werking en effectiviteit van zonnepanelen.

R&D Solar Field

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

VERSCHILLENDE OPSTELLINGEN

Het onderzoeksinstituut zet heel verschillende  opstellingen van zonnepanelen neer. Daarbij wordt onder andere gevarieerd in hoogten, invalshoeken en soorten panelen. Ook de mogelijkheden voor agrarisch dubbelgebruik, de invloed van de pv-panelen op flora en fauna en de effecten van schaduwwerking worden onderzocht.

TRAJECT AFSTEMMEN MET VERGUNNINGVERLENER

Ons werk in de voorbereiding op het aanvragen van de omgevingsvergunning was breed van opzet. Het bestond onder meer uit het toetsen van alle juridische, stedenbouwkundige, milieukundige en beleidsvoorwaarden, het verzamelen van uiteenlopende documenten, het onderbouwen van  de landschappelijke inpassing en het maken van tekeningen. Daarnaast zorgden wij ervoor dat de voortgang van het traject goed werd afgestemd met de vergunningverlener, de gemeente Schagen.

KENNIS EN EXPERTISE EFFECTIEF INZETTEN

Omdat het streven naar duurzaamheid (net als bijvoorbeeld circulariteit) bij LBP|SIGHT al vele jaren belangrijk is, was het project R&D Solar Field voor ons aantrekkelijk en uitdagend. Onze in de loop van de tijd opgebouwde kennis en expertise op dit gebied konden wij voor het realiseren van het zonnepark effectief inzetten. Daarmee wordt het mogelijk op hoogwaardige wijze onderzoek en ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen te stimuleren.

PROJECT VOOR 25 JAAR

Belangrijke voorwaarde om de omgevingsvergunning te verlenen was dat het in dit geval gaat om een pilot project van 25 jaar. Daarna geldt de agrarische bestemming weer en wordt het terrein teruggebracht in de oorspronkelijke staat om de locatie opnieuw agrarisch te kunnen gebruiken.