Rijnhuizen, Nieuwegein

Zo realiseren we een prettige woonomgeving dankzij akoestisch advies

Wonen, werken, recreëren: die drie zaken staan centraal bij de transformatie van kantorengebied Rijnhuizen in Nieuwegein naar een nieuwe wijk. Met verschillende nieuwbouwprojecten en kantoortransformaties wordt een toekomstbestendige, leefbare omgeving gerealiseerd. Aandacht voor geluid mag daarbij niet ontbreken.

Monique van Bemmelen, senior adviseur geluid, vertelt hoe we optreden als akoestisch adviseur voor verschillende projecten in Rijnhuizen.

Rijnfort

Aan de Perkinsbaan 1 wordt een groot wooncomplex met 112 appartementen, 11 eengezinswoningen en één commerciële ruimte gerealiseerd. Het complex ligt dicht bij een kruising en de drukke Plettenburglaan. “De nieuwbouw paste niet binnen het vigerende bestemmingsplan, dus was een bestemmingsplanwijziging nodig. We moesten onder andere akoestisch onderzoek doen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.”

Vanwege de locatie aan de Plettenburglaan is er sprake van veel wegverkeergeluid. “We hebben bekeken of de woningen voldoen aan de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Nieuwegein. Om geluidluwe gevels en buitenruimtes te kunnen garanderen, adviseerden we om te kiezen voor een aantal aanvullende voorzieningen. Bijvoorbeeld extra balkonschermen om het geluid te reduceren.”

Ook toetsen we de geluidwering van de gevel aan de eisen van het Bouwbesluit. Monique: “Wat bleek? Er waren aanzienlijke geluidwerende voorzieningen nodig om het binnen-geluidniveau aan de eisen te laten voldoen, zoals speciale ventilatieroosters en extra dik glas. Uiteindelijk bleek het niet mogelijk en wenselijk om voor dit project geluidbeperkende maatregelen toe te passen om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Daarom hebben we bij de gemeente Nieuwegein hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels aangevraagd.”

The Switch

Aan de Wattbaan 5 vindt een transformatie van kantoorruimte naar huurappartementen plaats. De locatie is onderdeel van de wijk Rijnhuizen, maar valt net buiten de bebouwde kom. “Een uitdaging, want daardoor zijn de grenswaardes waaraan getoetst moet worden zwaarder. We hebben de geluidbelasting van het wegverkeer van de nieuwe woningen bepaald met behulp van de Standaard Rekenmethode II en het programma Geomilieu.”

Uiteindelijk bleek de oplossing binnen handbereik. Monique: “In de buitenrand van het complex bevindt zich een hal, terwijl de appartementen allemaal gericht zijn op het binnenterrein. Daardoor hebben de woningen alsnog een geluidluwe gevel en voldoen ze aan het geluidbeleid van de gemeente Nieuwegein.”

Wattbaan 24

De eigenaar van het kantoorpand aan de Wattbaan 24 wil er twaalf appartementen realiseren, naast twee kantoorunits, om het gebouw beter in de markt te zetten. “Met ons akoestisch onderzoek keken we of het plan voldoet aan de geluideisen uit de Wet geluidhinder en het beleid van de gemeente Nieuwegein. Goed nieuws: buiten akoestisch gesloten borstwering hoefde er weinig gedaan te worden om de woningen te laten voldoen aan de eisen. De samenwerking beviel zo goed, dat we uiteindelijk ook de ruimtelijke onderbouwing voor dit project mochten verzorgen.”

Het huidige gebouw aan de Coltbaan 2 wordt gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. Monique: “We wilden bepalen hoe deze nieuwbouw gerealiseerd kan worden met inachtneming van de Wet geluidhinder en het beleid van de gemeente Nieuwegein. Daarom deden we akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevels. Met name op de begane grond bleken aanvullende voorzieningen nodig te zijn, in de vorm van een kleine verhoogde en gesloten borstwering. Verder was het niet mogelijk om geluidbeperkende maatregelen toe te passen om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Er moesten daarom hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels worden aangevraagd bij de gemeente Nieuwegein.”

Over Rijnhuizen

De wijk Rijnhuizen is volop in ontwikkeling van kantorenlocatie naar gemengde woonomgeving. In de wijk, gelegen aan het Merwedekanaal, vind je onder andere Fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen. Voor de transformatie van Rijnhuizen hebben de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht en diverse ontwikkelaars de handen ineengeslagen in de vorm van Club Rhijnhuizen.

Vakgebieden (1)

Adviseurs (1)

Adviseur Monique van Bemmelen
Monique
van Bemmelen
Adviseur geluid en trillingen