2021 – heden

Samenwerking LBP|SIGHT en Fijn Wonen

Partnerschap in duurzaam bouwen

LBP|SIGHT en Fijn Wonen hebben een succesvol partnerschap ontwikkeld in het duurzaam bouwen van woningen. Fijn Wonen, onderdeel van Van Wijnen, zocht een adviserende partij op het gebied van geluid in ruimtelijke ordeningsprocedures. Deze rol heeft LBP|SIGHT op zich genomen en is huisadviseur voor het bouwbedrijf.

De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een efficiënte communicatie. “In onze samenwerking staan snel schakelen, heldere analyses en effectieve besluitvorming centraal”, aldus Ed Goudriaan en Fabian Wieland, beide adviseur geluid en trillingen bij LBP|SIGHT.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Oplossingen voor een variëteit aan geluidregels

Een belangrijk aspect van de samenwerking is de oplossingsgerichte aanpak van LBP|SIGHT met betrekking tot geluidnormen. “In elke gemeente gelden weer andere regels voor geluid – we zetten ons vanuit LBP|SIGHT in om oplossingen te bedenken binnen het standaardproduct van Fijn Wonen, die voldoen aan de eisen van diverse gemeenten.”

Snelle, maar goed onderbouwde geluidanalyse

Als huisadviseur voor geluid en ruimtelijke ordening moeten we snel kunnen reageren op basis van beperkte informatie. Want: wil Fijn Wonen in het voortraject onderzoeken welke ontwikkellocatie ondanks een hoge geluidbelasting geschikt is? Dan is een goede prijsvorming – waarbij rekening is gehouden met de geluidbelasting en de daaruit volgende geluidmaatregelen – mede doorslaggevend.

Ed Goudriaan en Fabian Wieland: “In dit soort situaties vraagt om een snel geleverde, goed onderbouwde analyse. Die analyse voeren we uit op basis van het geldende lokale geluidbeleid, de geluidbronnen, de – vaak beperkte – beschikbare data én logica. Zo maken we aantoonbaar welke specifieke geluidmaatregelen nodig zijn als Fijn Wonen op die specifieke locatie wil gaan bouwen.” Zodra de ontwikkellocatie vaststaat, doen we het volledig akoestisch onderzoek. We berekenen dan wat de geluidbelasting is op de gevels van de toekomstige woningen. Een voorbeeld van een woningbouwproject dat op deze manier gerealiseerd is, is De Klamp fase 1 in Heerhugowaard.

Heldere communicatie

Fijn Wonen ervaart de samenwerking met LBP|SIGHT als plezierig, vanwege onze inhoudelijke expertise en onze heldere communicatie. Grico Sikkema, projectmanager bij Fijn Wonen: “In het kader van de opdracht worden we ontzorgd op vele fronten. LBP|SIGHT haalt bijvoorbeeld zelf informatie op bij een gemeente. Dat neemt ons veel werk uit handen. Bovendien is de mondelinge én schriftelijke communicatie vanuit LBP|SIGHT helder. Elke persoon waarmee we samenwerken communiceert direct en is benaderbaar. Dat werkt voor ons uiterst prettig’’.

Visies die bij elkaar aansluiten

“Fijn Wonen heeft een capaciteit om jaarlijks 4.000 woningen in de woningfabriek in Heerenveen te maken. Dat zijn 20 woningen per dag, die overal geplaatst kunnen worden”, zo lichten Ed Goudriaan en Fabian Wieland toe. “Zo draagt Fijn Wonen bij aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Daarnaast draagt het duurzame bouwproces bij aan de circulaire transitie: de wooneenheden zijn geheel remontabel – permanent flexibel zoals Fijn Wonen dat zegt. Zo kan een complete wijk worden gedemonteerd en elders opnieuw worden opgebouwd.”

Over Fijn Wonen

Fijn Wonen, onderdeel van Van Wijnen, produceert grondgebonden woningen en hoogbouw onder geconditioneerde omstandigheden in hun eigen woningfabriek. Dit doet het bouwbedrijf met behulp van robottechnologieën die zorgen voor een constante kwaliteit, veel keuzemogelijkheden en een betaalbare prijs. Samen met corporaties, ontwikkelaars, beleggers en gemeenten zorgt Fijn Wonen ervoor dat het aanbod betaalbare woningen blijft groeien.

Beeldmateriaal: Fijn Wonen

Medewerkers (2)

Adviseur Ed  Goudriaan
Ed
Goudriaan
Adviseur geluid en trillingen en milieu, vennoot
Adviseur Fabian Wieland
Fabian
Wieland
Adviseur geluid en trillingen