Sequoia, Utrecht

Ontwerp en bouw studentenhuisvesting SSH

Het 318 studentenwoningen tellende nieuwe gebouw van SSH is officieel opgeleverd en is inmiddels volop in gebruik. Dit geldt ook voor de begane grond. Daar is het gezellig druk met studenten en omwonenden in de studieruimte, de wasserette en bij Mams Coffee & More. Fietsen en motors van de studenten worden gestald in de ruime kelder. Ook KPN heeft een plaatsje in het gebouw gekregen. Op de begane grond worden namelijk nieuwe dataruimten ingericht, die straks de rol overnemen van de dataruimten in het naastliggende oude gebouw van KPN. Zowel bij het ontwerp en de bouw van Sequoia zijn we als adviseur nauw betrokken geweest.

EEN ONTWERP MET DE JUISTE VOORZIENINGEN

Al in de ontwerpfase hebben we adviezen gegeven voor bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het resultaat? Slimme voorzieningen op dit gebied zijn opgenomen in het ontwerp. Verder hebben we de architect ondersteund bij het ontwerp op andere (bruikbaarheids)aspecten uit het Bouwbesluit. Onze ruime ervaring met andere projecten van SSH, onder andere Casa Confetti, De Bisschoppen en Johanna op Utrecht Science Park, kwam hierbij goed van pas.

Sequoia, Utrecht

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

INPASSING IN HET BESTEMMINGSPLAN

Het gebouw leek in eerste instantie in het bestemmingsplan te passen. Toch bleek dit in de beginfase iets anders te liggen. Daarom hebben we gedurende de ontwikkeling SSH ondersteund om een aantal zaken te stroomlijnen en de ontwikkeling mogelijk te maken. Denk aan de ruimtelijke inpassing van het buitenterras van MamsCoffee en diverse ecologische aspecten, zoals het realiseren en onderzoeken van verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook in de stad moet je tenslotte ecologisch goed voorbereid zijn om vertragingen bij sloop- en bouwwerkzaamheden te voorkomen.

Sequoia, Utrecht

DE GEWENSTE KWALITEIT TIJDENS DE BOUW

Ook tijdens de bouw hebben we intensief samengewerkt met alle partijen om de gewenste kwaliteit te realiseren. Via regelmatig uitgevoerde inspecties op de bouw en het uitvoeren van controlemetingen waren we in staat om samen met SSH en de aannemer tijdig bij te sturen en te optimaliseren. Een proactieve opstelling speelt hierbij een belangrijke rol.

EXTRA AKOESTISCHE MAATREGELEN IN DE KPN-RUIMTEN

Om te voldoen aan de hoge akoestische eisen, hebben we veel aandacht besteed aan de geluidisolatie tussen de KPN-ruimten en de studentenwoningen. Zo zijn de dataruimten tijdens de bouw aanvullend voorzien van een geluidabsorberende afwerking. Deze afwerking verlaagt de geluidniveaus in de ruimten en realiseert hierdoor meer marge in het kunnen voldoen aan de wettelijke geluideisen in de woningen. Dit op tijd kunnen onderkennen is alleen mogelijk door de uitgevoerde controles op de bouw en het regelmatig uitvoeren van metingen.

Sequoia, Utrecht

INTEGRALE SAMENWERKING

In dit project hebben we veel disciplines van LBP|SIGHT kunnen inzetten. Hierdoor zijn we in staat geweest om integrale adviezen te geven waarbij ook samenhangende aspecten worden meegenomen. Door de fijne en open samenwerking met SSH, maar ook met de andere bouwpartners en de gemeente Utrecht, is een mooi en duurzaam gebouw gerealiseerd. We wensen Sequoia een fijne toekomst toe!

OVER SEQUOIA, UTRECHT

  • Gegevens project
  • 318 studentenwoningen
  • Per verdieping twee gemeenschappelijke keukens
  • Studieruimte
  • Wasserette
  • Horeca
  • Fietsenberging in kelder
  • Energielabel A+++

Betrokken partijen

Medewerkers (2)

Adviseur William Veldman
William
Veldman
Adviseur bouwfysica
Adviseur Hans Geleijns
Hans
Geleijns
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening, vennoot