Hans Geleijns

Adviseur milieu en ruimtelijke ordening, vennoot

“Ik geloof dat je altijd moet luisteren naar stakeholders en samen moet kijken wat wel én niet uitvoerbaar is.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als adviseur en projectleider milieu en ruimtelijke ordening houd ik me bezig met omgevingszaken in relatie tot de fysieke leefomgeving en de klimaatopgave en energietransitie. Mijn specialisaties zijn onder andere de Wet milieubeheer (vergunningverlening, handhaving, wetgevingsaanpassingen), de Wet ruimtelijke ordening (milieuonderdelen) en de (aanstaande) Omgevingswet. Ook heb ik ruime ervaring met windturbinegeluid; ik werk sinds 1993 aan wind-op-landprojecten. In die rol was én ben ik betrokken bij de totstandkoming en aanpassingen van de wet- en regelgeving op dit gebied. De laatste vijftien jaar ben ik actief als projectleider in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten, waarbij transformaties, nieuwbouw, knelpunten maar ook uitdagingen met wetgeving en klimaatdoelstellingen vaak een grote rol spelen. Verder ben ik voorzitter van de werkgroep Geluid & Slagschaduw en lid van verschillende commissies binnen de NWEA, en actief (bestuurs)lid van bouw en vastgoed gerelateerde organisaties, zoals het Platform Omgevingsmanagement, de Utrechtse Bouwsociëteit en de Vereniging Utrechtse Vastgoedsociëteit.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Een belangrijke drijfveer voor mij is het leveren van een bijdrage aan de opgave die voor ons ligt: het klimaatprobleem. Als adviseur doe ik dat op mijn eigen, bescheiden manier. Door te adviseren over wind-op-landprojecten bijvoorbeeld. Of door te helpen bij vergunningsverleningen voor circulaire bedrijven. Daarnaast vind ik mijn werk inhoudelijk bijzonder interessant. Als adviseur heb je te maken met veel verschillende aspecten en stakeholders binnen één project. Overheden, omwonenden, bedrijven: elke partij heeft eigen belangen en dat maakt mijn werk extra uitdagend. De vakgebieden milieu en ruimtelijke ordening hebben door de jaren heen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van de voormalige Hinderwet tot de aanstaande Omgevingswet: de wet- en regelgeving is gedurende mijn carrière steeds omvangrijker en gecompliceerder geworden. Dat houdt het afwisselend.”

Hoe ga je te werk?

“In projecten hanteer ik een praktische, brede en pragmatische benadering. Zo adviseer ik onze opdrachtgevers over uitvoerbare oplossingen. Anderen omschrijven me als een generalist, kritisch maar ook creatief. Mijn focus ligt op samenwerking. Ik geloof dat je altijd moet luisteren naar stakeholders en samen moet kijken wat wel én niet uitvoerbaar is.”

Hans Geleijns

Hans Geleijns