2011 – 2017

Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven

Akoestiek in een school zonder klaslokalen

Er ontstaan steeds meer hybride vormen van onderwijs. De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is een extreem voorbeeld: de leerlingen en medewerkers van de basisschool werken in één open ruimte. Een goede akoestiek is daarom van groot belang in dit onderwijsgebouw.

GEEN KLASLOKALEN

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is opgericht door Kees Boeke. De school kent een bijzondere onderwijscultuur. Leerlingen heten ‘werkers’, leraren heten ‘medewerkers’. Het onderwijs wordt gegeven in teams en in domeinen. Er zijn geen aparte ruimten, de school kent een opzet zonder klaslokalen.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

NIEUWBOUW BASISONDERWIJS

In 2012 schakelde de school ons in voor advies bij de nieuwbouw van het gebouw voor het basisonderwijs. Onze werkzaamheden hadden betrekking op de vakgebieden bouwfysica en brandveiligheid, maar we besteedden vooral veel aandacht aan de ruimteakoestiek.

GOEDE AKOESTIEK IN EEN OPEN GEBOUW

In dit schoolgebouw was het creëren van een goede akoestiek complex. Door de open opzet is er minder akoestische privacy en een hoger achtergrondgeluid dan in traditionele schoolgebouwen.

Uiteraard zagen we mogelijkheden om een goede akoestisch comfort te realiseren. De voornaamste doelen waren het verzekeren van de spraakverstaanbaarheid in de onderwijsdomeinen en het behoud van privacy in de individuele lesgroepen.

ADVIES OVER MATERIALEN

Voor de nieuwbouw gaven we advies over de benodigde akoestische kwaliteit vanplafonds en wanden. Ook adviseerden we over de keuze voor het materiaal en de positie van de plafonds en wanden. Daarnaast gaven we onze visie over de plattegrond: hoe liggen de groepen en waar bevinden zich welke functies.

OVER WERKPLAATS KINDERGEMEENSCHAP, BILTHOVEN

In het gebouw van meer dan 1.000 m² bevinden zich in de grote open ruimte lesruimten, toiletgroepen, RT-ruimten, een theaterruimte met podium en een multifunctioneel lokaal voor koken, handvaardigheid en techniek. In het onderwijsgebouw werken en leren zo’n 300 leerlingen en 55 medewerkers.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Werkplaats Kindergemeenschap
Architect: TenW architecten en adviseurs

Medewerkers (1)

Adviseur Jeroen Vugts
Jeroen
Vugts
Adviseur bouwakoestiek, directie, vennoot