2019 – heden 

Workspace 2020, Nationale Nederlanden

Een 100% circulaire werkvloer

Voor Nationale Nederlanden realiseren we een circulaire werkvloer in twee van hun kantoren, van in totaal zo’n 48.000 m2. Dit unieke ambitieuze project maakt een grote impact op de reductie van milieueffecten van het project, de organisatie én de bouwtoelevering.

Het platform Betere Gebouwen zijn Circulair – een initiatief van Stevens Van Dijck en LBP|SIGHT – maakte een video over het project Workspace 2020 van Nationale Nederlanden. 

100% circulair en zero waste

Samen met Fokkema & Partners, RHDHV en Stevens van Dijck vormen we het projectteam. De ambitie van de opdrachtgever daagde ons uit een 100% circulair en zero waste verbouwings- en inrichtingsproject te realiseren.

Het vertrekpunt is niet een lege kantoorvloer, maar de situatie as is. Ook de ambities van een gezonde en veilige werkplek zijn een basiswaarde. De scope van het project zijn bouwkundige aanpassingen, binnenwanden, installatieaanpassingen, maatwerkmeubels, vloerbedekking en de kantoorinrichting.

Een uitdagend project waarbij we gestart zijn met het uitwerken van een afwegingskader voor 100% circulair en een definitie van afval. Voor het afwegingskader circulair sturen we op de combinatie van circulaire strategie en het daadwerkelijke effect daarvan op de milieukosten van het ontwerp. De complete werkvloer is vervolgens geïnventariseerd en van milieukosten voorzien: zo hebben we de startwaarde van het project vastgelegd.

Van alle aanwezige materialen maken we een overzicht van de reguliere afvalscenario’s – wat gebeurt er eigenlijk met een gipswand als je die afvoert? Op basis daarvan maken we een projectspecifieke afvalladder. Recycling naar een gelijke grondstoffenwaarde staat als nulpunt in de ladder. Alle betere oplossingen zoals hergebruik scoren positief en alle slechtere oplossingen zoals verbranden met energieterugwinning scoren negatief. Stort is verboden en niet opgenomen op deze ladder. De scope van de afvalladder is verbreed naar bouw- en verpakkingsafval.

CIRCULAIRE OPLOSSINGEN VOOR MATERIALEN, TECHNIEKEN EN TRANSPORT

Het tendertraject is gestart met ateliersessies. Circulariteit en afval spelen een belangrijke rol bij de selectie van het bouwteam. In deze fase zijn veel circulaire oplossingen gevonden en toegepast in:

  • hergebruiken van de bestaande materialen;
  • inzetten van bestaande materialen van buiten het project;
  • toepassen van demontabele verbindingen en aanpasbaar maken van het maatwerk;
  • toepassen van innovatieve biobased materialen zoals Reysta in combinatie met duurzame technische materialen.

Opvallend zijn ook de oplossingen die zijn uitgewerkt voor verpakkingsvrije toelevering en zo groen mogelijk vervoeren.

Recent hebben we de fase van het technisch ontwerp afgerond. Conclusie: we hebben 70% van de milieu-impact bespaard! Tijdens de uitvoering wordt actief gestuurd op het halen van de milieukosten uit het technisch ontwerp met audits bij leveranciers en uitvoering en een continue voortgangsmeting.

Belangrijke bevindingen:

  • Hergebruik is het meest effectief – Met slim hergebruik is reductie van meer dan 90% haalbaar.
  • Hergebruik en hip gaan prima samen – De architecten van Fokkema en Partners lieten zien dat er enorm veel mogelijk is met hergebruikte materialen.
  • Natuurlijk is niet altijd duurzaam! – Toepassing van biologische schapenwol kent een veel hogere milieu-impact dan ander textiel. Voor dezelfde look & feel kiezen we voor gerecycled wol van kwadrat.

Over Workspace 2020, Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden is enthousiast geworden van sturen op milieueffecten. Recent deden ze hun papierinkoop op basis van milieuvoetafdruk. Ook zijn ze bezig om de milieuvoetafdruk van de organisatie in beeld te brengen.

Betrokken partijen

Vakgebieden (1)

Adviseurs (1)

Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot