Levenscyclusanalyses

Inzicht in milieu-impact van ‘wieg tot graf’

Levenscyclusanalyse (LCA) is een techniek voor het meten van de milieuprestatie en milieu-impact van een materiaal of product gedurende alle levensfases. Bij een LCA-berekening worden milieueffecten over de gehele levensduur berekend, de zogenaamde wieg-tot-graf-analyse. Onze LCA-deskundigen helpen je zo de duurzaamheid van je product te verbeteren.

Levenscyclusanalyse

MEER WETEN OVER LEVENSCYCLUSANALYSES?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

LCA als startpunt voor milieuwinst

LBP|SIGHT maakt LCA’s voor allerlei productgroepen: van bouwproducten tot consumentengoederen en kapitaalgoederen. Bij het maken van een LCA kijken we altijd wat je organisatie nodig heeft. We gaan daarbij voor maatwerk en kwaliteit. Onze visie? Een levenscyclusanalyse is geen doel op zich. Het is een startpunt om te bepalen waar milieuwinst te behalen valt. We kijken daarbij verder dan berekeningen en cijfers. Ons advies draait om de uitkomsten van een LCA in de praktijk en de vraag hoe we je bedrijf inhoudelijk verder kunnen helpen. Zo maak je de stap van theoretische inzichten naar echte verduurzaming.

LCA in de bouw

Het berekenen van de milieuprestatie van nieuw te bouwen kantoren en woningen is wettelijk verplicht. Van de milieuprestaties van materialen tot de invloed van verschillende ontwerpkeuzes en kansen voor circulariteit: wij adviseren architecten, ontwikkelaars, leveranciers, producenten, gebruikers en afvalbedrijven bij het maken van verantwoorde materiaalkeuzes.

Onze LCA-diensten

Naast het in kaart brengen van de milieuprestaties en LCA van bouwmaterialen, maken we ook levenscyclusanalyses van andere producten – bijvoorbeeld installaties of levensmiddelen – of van de milieu-impact van een organisatie.

We ondersteunen je onder andere bij:

  • LCA-berekeningen voor opname van producten in de Nationale Milieudatabase (NMD)
  • Erkende toetsingen voor producten in de NMD
  • LCA-berekeningen volgens buitenlandse systematiek (o.a. IBU, BE-PCR)
  • LCA-berekeningen volgens de Product Environmental Footprint-methodiek (PEF)
  • LCA-berekeningen volgens de Organizational Environmental Footprint-methodiek (OEF)
  • Ketenanalyses in het kader van de SKAO CO2-ladder
  • MPRI-MPG-berekeningen, berekeningen via de tool GPR Bouwbesluit of de DGBC-materialentool
  • DuboCalc-berekeningen – voor opdrachtnemers én opdrachtgevers