Energie in de industrie en het mkb

Op weg naar meer efficiëntie en besparing

De wet- en regelgeving rondom energiebesparing wordt steeds strenger. Afhankelijk van de grootte en het type organisatie, moeten bedrijven een energie-audit uitvoeren volgens de Energy Efficiency Directive (EED) of maatregelen doorvoeren uit de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Wij helpen (industriële) bedrijven bij verplichte én vrijwillige energie-initiatieven.

Energie in de industrie en het mkb

MEER WETEN OVER ENERGIE IN DE INDUSTRIE EN HET MKB?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Energy Efficiency Directive (EED)

Een EED-audit geeft inzicht in het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van je bedrijf. We voeren niet alleen EED-audits uit, maar we begeleiden je ook bij de implementatie van energie besparende maatregelen in de organisatie.

ISO 50001-certificering

Wil je als bedrijf efficiënter gebruikmaken van energie en kosten besparen? De ISO 50001-norm is de internationale norm voor energiemanagementsystemen van organisaties. De norm helpt je inzicht te verkrijgen in je energieverbruik en het structureel verbeteren hiervan. Beschik je over een ISO 50001-certificering? Dan krijg je vrijstelling van de EED-verplichting. Wij helpen je te voldoen aan de ISO 50001-norm en begeleiden je bij het certificeringstraject.