Sport- en recreatiegeluid

De juiste match tussen geluid en omgeving

Een sport- of recreatieterrein – zoals een padelbaan – in een woonwijk kan zorgen voor geluidhinder bij omwonenden. LBP|SIGHT adviseert over geluid, zowel bij de aanleg van nieuwe locaties in woonwijken als bij woningbouw in de buurt van sport- en recreatielocaties.

Sport- en recreatiegeluid

MEER WETEN OVER SPORT- EN RECREATIEGELUID?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Berekeningen en wet- en regelgeving

LBP|SIGHT voert berekeningen van sport- en recreatiegeluid uit voor onder andere projectontwikkelaars van woningbouw en nieuwe locaties, en adviseert over de geldende wet- en regelgeving. Tot en met 2023 gebeurt dit aan de hand van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en/of het Activiteitenbesluit, afhankelijk van de bestemming van de locatie. Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking en wordt getoetst aan de regels die zijn opgenomen in het Omgevingsplan van gemeenten.

Advies over padelgeluid

Geluidoverlast door padelbanen is een actueel thema. De sport werd qua wetgeving vaak vergeleken met tennis, maar veroorzaakt meer geluidhinder en overlast. Daarom is in januari 2023 de nieuwe Handreiking Padel en Geluid geïntroduceerd, waardoor het toetsingskader is verduidelijkt en er consensus is over het bronvermogen van padellers. Bij LBP|SIGHT ben je aan het juiste adres voor (maatwerk)advies over padelgeluid.