Omgevingswet

Goed voorbereid voor én na 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 vond een belangrijke wetswijziging plaats die veel ondernemers, overheden en particulieren gaat raken: de nieuwe Omgevingswet. Het is belangrijk goed te weten welke kansen en bedreigingen de Omgevingswet heeft. Wat kunnen wij voor je doen? We helpen je graag verder in dit traject.

Principeverzoek en samenwerking met de gemeente

MEER WETEN OVER DE OMGEVINGSWET?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

OMGEVINGSWET: GROTE IMPACT

Op 1 januari 2024 was het zover: er vond een belangrijke wetswijziging plaats die veel ondernemers, overheden en particulieren raakt. We hebben het over de nieuwe Omgevingswet, die in de plaats kwam van tientallen wetten. Daarnaast werden Rijksregels afgeschaft en kregen gemeentes veel meer bevoegdheden waardoor er regionaal en lokaal verschillende regels ontstaan waar je rekening mee moet houden. Tot slot verplicht de wet dat je alle belanghebbenden betrekt bij je nieuwe plannen.

Het is belangrijk goed te weten welke kansen en bedreigingen de Omgevingswet heeft. Denk daarbij aan zaken als de milieugebruiksruimte, bestaande rechten en eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

DE COMBINATIE LBP|SIGHT EN DE OMGEVINGSWET

We zijn als ingenieursbureau breed betrokken bij de Omgevingswet. Zo hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van de wet. Daarmee weten wij als geen ander hoe de nieuwe wet in elkaar zit en hoe je de Omgevingswet moet implementeren en interpreteren. Daarnaast begeleiden we onze klanten bij het praktisch toepassen van de nieuwe wet.

Advies en regie in het participatietraject
We pakken de adviserende en regisserende rol op om in het participatietraject om te gaan met verschillende belangen van betrokken partijen. Hierin zijn we projectregisseur en procesbegeleider en verbinden alle partijen als overheden, particulieren en bedrijven die met de Omgevingswet te maken hebben. Dat doen we door alle belanghebbenden op tijd aan te haken en ze actief mee te nemen in het proces.

Ondersteuning en begeleiding bij de implementatie
Wij helpen je met een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Wij ondersteunen en begeleiden je bedrijf bij het implementeren van de Omgevingswet: op het gebied van technische, inhoudelijke, juridische, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.

Integrale aanpak met oog voor langetermijnvisie
Als adviesbureau op de gebieden bouw, ruimte en milieu, zijn we multidisciplinair. We pakken de Omgevingswet als integraal verandertraject aan. Dat is onze kracht. Ook vertalen we dit in voor jou overzichtelijke, concrete projecten. We helpen bij de realisatie van je omgevingsvisie, omgevingsplannen en projecten. Hiervoor kijken we naar je langetermijnvisies. Ook onderzoeken we maatregelen en oplossingen waar je vandaag al mee aan de slag kunt.

Kennis van regionale en lokale regels en uitdagingen
Kamp je met vragen als “Kan ik het best een omgevingsvergunning aanvragen vlak vóór of liever na inwerkingtreding van de nieuwe wet?” of “Hoe stel ik mijn toekomstplannen veilig in een omgevingsplan?”. Dan helpen wij je graag. Als landelijk opererend bureau kunnen we in de nieuwe omgeving rekening houden met verschillende regionale en lokale regels. Bovendien hebben we goed inzicht in de ambities, uitdagingen en spelers in het gebied.

Neem contact op met een van onze specialistische adviseurs.

Medewerkers (2)

Adviseur Chris  Weevers
Chris
Weevers
Adviseur geluid en trillingen en milieu
Adviseur Paul  van der Vleuten
Paul
van der Vleuten
Adviseur milieu en omgevingsrecht, vennoot