Externe veiligheid

We brengen alle risico’s in kaart

Externe veiligheid is een kritisch en soms heel technisch onderdeel van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Denk aan de risico’s die komen kijken bij het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen via transportroutes of buisleidingen. Onze specialisten in externe veiligheid helpen bij het in kaart brengen van risico’s en het toetsen van plannen aan wet- en regelgeving.

Externe veiligheid

MEER WETEN OVER EXTERNE VEILIGHEID?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Quickscan externe veiligheid

Bij de aankoop van grond maken we in opdracht van gemeenten en projectontwikkelaars een quick scan externe veiligheid. We bepalen dan wat de invloed van het aspect externe veiligheid is op het project. Ook begeleiden en beoordelen onze adviseurs externe veiligheidsrapporten over het Persoonsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR) voor inrichtingen, LPG-tankstations en buisleidingen.