Omgevingsvergunningen

Compliance is onze missie

Bedrijven die hun activiteiten willen aanpassen of uitbreiden – bijvoorbeeld door iets bij te bouwen, de productie (circulair) uit te breiden of iets aan te leggen – krijgen te maken met vergunningen, ontheffingen, meldingen en andere (wettelijke) toestemmingen. Onze adviseurs ontwikkelen de optimale vergunningsstrategie voor jouw project. Dat is inclusief planning, de noodzakelijke milieuonderzoeken, de vergunningsaanvraag en het contact met stakeholders, zoals omwonenden, de lokale politiek en de betrokken, vergunningverlenende overheden.

Omgevingsvergunningen

MEER WETEN OVER OMGEVINGSVERGUNNINGEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Vergunningenstrategie

Afhankelijk van het type bedrijfsactiviteit is het nodig om wettelijke toestemming aan te vragen of bijvoorbeeld een melding Activiteitenbesluit te doen. Onze adviseurs gebruiken hun kennis van landelijke, provinciale en lokale beleidsstukken om te bepalen aan welke voorwaarden je moet voldoen. Ook bekijken we welke (milieu)onderzoeken nodig zijn. Zo ontstaat een strategie waarmee je alle ­– vaak met elkaar verbonden – procedures op een juiste, tijdefficiënte manier doorloopt.

Planning en procesbegeleiding

Van het verkrijgen van de juiste toestemmingen tot het uitvoeren van milieuonderzoek: er is altijd sprake van doorlooptijden. Samen maken we een planning van wat er geregeld moet worden. Zo zorgen we dat we uiteindelijk realistische, haalbare vergunningsaanvragen, meldingen en ontheffingen indienen.

Technisch advies en milieuonderzoek

Geluid, luchtkwaliteit of stikstofdepositie: het kunnen beperkende en belemmerende factoren zijn bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. Daarom begeleiden we je niet alleen bij het aanvraagproces, maar hebben we ook de technische specialisaties in huis voor het verzorgen van de noodzakelijke milieuonderzoeken.

Contact met stakeholders

Of het nu gaat om contact met omwonenden, bevoegde partijen of (lokale) overheden: ook daar kunnen we bij helpen. Onze adviseurs beschikken over de juiste achtergrondkennis én politieke voelsprieten om het gesprek aan te gaan.

Beheer van de vergunning

Is een omgevingsvergunning eenmaal verleend, dan stoppen onze activiteiten niet. Je kunt ons bijvoorbeeld inschakelen bij klachten, calamiteiten of handhaving rondom een omgevingsvergunning. Maar ook voor periodieke controle van je bedrijf en vergunningssituatie, al dan niet als onderdeel van een milieumanagementsysteem.