Managementsystemen

Zo houd je de controle over je doelstellingen

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun milieu-, arbo- of energiedoelstellingen vorm te geven in een managementsysteem. LBP|SIGHT helpt bij het systematisch vormgeven van verantwoordelijkheden en doelstellingen, het verbeteren van prestaties en het certificeren van managementsystemen.

MEER WETEN OVER MANAGEMENTSYSTEMEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Inrichting en onderhoud van milieuzorgsystemen

Als (externe) KAM-coördinator helpen we je bij de inrichting van je milieuzorgsysteem. Om te beginnen brengen we samen alle relevante milieuaspecten en -wetten in kaart. Vervolgens kijken we naar de inrichting van het milieumanagementsysteem. Speciaal voor de invoering en het beheer van dit soort systemen hebben we MIDAS ontwikkeld. Met dit online-managementsysteem toon je eenvoudig aan hoe je bedrijf aan alle milieu- en arbowetgeving voldoet.

Certificering van managementsystemen

Onze milieuadviseurs begeleiden je voor, tijdens en na de certificering van je milieuzorgsysteem en andere managementsystemen. We bepalen welke regels van toepassing zijn en kijken of een bedrijf hieraan voldoet.

We ondersteunen je onder andere bij:

  • Certificering volgens ISO 14001: de internationale norm met eisen voor het milieumanagementsysteem van bedrijven.
  • Certificering volgens ISO 50001: de internationale norm met eisen voor het energiemanagementsysteem van bedrijven.
  • Certificering volgens de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.