Participatietrajecten

Aandacht voor alle betrokkenen

Particuliere initiatiefnemers die een functie willen toevoegen aan een gebied, krijgen te maken met een steeds mondigere samenleving. Men is kritisch op de ontwikkelingen in de eigen omgeving. Het is daarom verstandig om de belangen van ‘stakeholders’ – zoals omwonenden – mee te nemen in de plannen. Dit wordt ook vaak als voorwaarde gesteld door het gemeentebestuur en is een onderdeel van het besluitvormingsproces onder de Omgevingswet.

Participatietrajecten

MEER WETEN OVER PARTICIPATIETRAJECTEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Een succesvol participatietraject

De vorm van de participatie is vrij, maar het is belangrijk om dit goed te organiseren. Het kan verstandig zijn om belanghebbenden de gelegenheid te bieden om inbreng te geven op belangrijke thema’s. Of om een werkgroep van omwonenden mee te laten denken over een ontwerp voor een project of gebied. Een dergelijk traject vraagt om een inhoudelijke, maar ook om een sterke procesmatige deskundigheid en goede communicatie. We helpen bij het in kaart brengen van belangen, bij het terugkoppelen van plannen en bij het coördineren van inspraak van stakeholders.