Bob van der Borg

Adviseur bouwfysica

“Mijn doel is dat opdrachtgevers nooit tegen verrassingen aanlopen, ik streef naar honderd procent tevredenheid.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Na mijn opleiding Bouwkunde aan de Avans Hogeschool in Den Bosch heb ik anderhalf jaar bij een ander bureau gewerkt. Daarna ging ik aan de slag als adviseur op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek en verkeerslawaai bij LBP|SIGHT. Ik houd me vooral bezig met advisering bij nieuwbouw van woongebouwen. Mijn rol? Zorgen dat deze gebouwen voldoen aan de bouwfysische en akoestische eisen uit het Bouwbesluit. Ik ben met name betrokken bij de start van bouwprojecten, dus van het schetsontwerp tot de aanvraag van de bouwvergunning. Daarbij werk ik vaak samen in een team met de architect, constructeur, installatieadviseur en projectontwikkelaar. Naast bouwfysica en akoestiek is verkeerslawaai een van mijn specialismes. Ik voer berekeningen uit op het gebied van weg- en railverkeerslawaai. Een interessante combinatie in veel projecten: ik adviseer dan over zowel het gebouw zelf als over het omgevingsgeluid.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Het is mijn taak om te zorgen dat een gebouw voldoet aan de regelgeving. Wat je ziet is dat de verschillende onderdelen van een pand vaak invloed hebben op elkaar. Als bouwfysisch adviseur denk ik bijvoorbeeld mee over de hoeveelheid daglicht in een gebouw. Dat hangt vaak samen met het glasoppervlakte, wat weer invloed heeft op de energiezuinigheid of brandveiligheid. Kortom, het levert soms complexe en interessante vraagstukken op. Verder haal ik veel energie uit het contact en de interactie met andere partijen. Ik werk graag samen met architecten, constructeurs en andere externen. Als je dan samen aan een groot project op een bijzondere locatie hebt gewerkt, is het mooi om het gebouw daar uiteindelijk daadwerkelijk te zien staan.”

Hoe ga je te werk?

“Nauwkeurig werken is mijn ding, ik voer dingen graag uit zoals ik ze in mijn hoofd heb. Verder vind ik korte communicatielijnen met de opdrachtgever belangrijk, en kom ik mijn afspraken altijd na. Ik werk veel voor dezelfde opdrachtgevers, zodat je weet wat je aan elkaar hebt. Mijn doel is dat opdrachtgevers nooit tegen verrassingen aanlopen in projecten, ik streef naar honderd procent tevredenheid.”

Bob van den Borg

Bob van der Borg