2020 – heden

BIM-modellering voor The Qube Noord

Innovatieve digitale samenwerking

In de wijk Katrijp in Amsterdam-Noord verrijst vanaf 2024 woongebouw The Qube Noord. LBP|SIGHT werkte op een bijzondere manier mee aan de akoestische, bouwfysische en brandveiligheidsvraagstukken binnen dit project; we implementeerden onze adviezen rechtstreeks in de BIM-modellen van de architect en constructeur.

Sierd Tilma, ontwikkelaar digitalisering en adviseur brandveiligheid en bouwfysica, en Bob van der Borg, adviseur bouwfysica, akoestiek en verkeersgeluid, vertellen hoe ze dit hebben aangepakt. “Ons advieswerk blijft hetzelfde, maar het is een andere manier van communiceren.”

The Qube Noord - © Moke Architecten

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Van informatiemodel naar mee-modelleren in BIM

Meestal ontvangen opdrachtgevers onze adviezen over akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid in de vorm van een rapport, aangevuld met een informatiemodel. Sierd: “Een informatiemodel is een losstaand model dat je over een BIM-model heen legt. Hiermee kun je de informatie uit een adviesrapport verder specificeren en in beeld brengen. In een rapport staan bijvoorbeeld de brandwerendheden voor wanden omschreven en in 2D gevisualiseerd. In het bijbehorende informatiemodel kunnen we vervolgens deze scheidingen in 3D visualiseren en de brand- en rookwerende eigenschappen toevoegen.”

Bij het project The Qube Noord gingen we nog een stap verder. Bob: “Onze opdrachtgever – Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen – vroeg ons om onze parameters direct toe te voegen in het BIM-model van de architect en de constructeur. Zo konden we nog gedetailleerder informatie leveren. Een voorbeeld ter verduidelijking: in een informatiemodel is de gevel van een gebouw weergegeven als één vlak, waaraan je bijvoorbeeld een U-waarde en Rc-waarde meegeeft. In het BIM-model van de architect bestaat diezelfde gevel echter uit verschillende elementen. Door direct in dit model te werken, kun je per element specifieke waarden of parameters meegeven aan bijvoorbeeld ramen of dichte geveldelen.”

Niels Groot, BIM-regisseur bij De Nijs: “Het is de eerste keer dat we op deze manier samenwerkten met een adviesbureau. Bij een meer traditionele manier van werken heb je aan het eind van het ontwerpproces vaak een ontwerp van de architect, een ontwerp van de constructeur én als laatst een adviesrapport van het bouwfysisch adviesbureau. Tijdens het ontwerptraject wil je weten wanneer je – bij het maken van ontwerpkeuzes – rekening moet houden met bouwfysica. Maar die informatie kwam dus eigenlijk altijd te laat. Om dat te voorkomen, wilden we bij The Qube Noord een proactievere rol voor de bouwfysisch adviseur in het ontwerptraject. LBP|SIGHT had daarvoor de middelen én de ambitie. Ze voorzagen de elementen van de architect en constructeur niet alleen van de juiste informatie, maar controleerden en toetsten ook de daaropvolgende ontwerpkeuzes.”

The Qube Noord - © Moke Architecten

Minder interpretatiefouten

Het feit dat we – als niet-modellerende partij – in dit project zélf de parameters toevoegden aan het BIM-model, biedt verschillende voordelen. Bob: “De architect en constructeur hoeven niet meer de vertaalslag te maken tussen onze rapporten, de informatiemodellen, en het bouwkundige en constructieve BIM-model. Daardoor is er minder risico op interpretatiefouten en zijn de faalkosten lager.”

The Qube Noord - © Moke Architecten

Betere productselectie

Sierd vult aan: “Je kunt bovendien veel product specifiekere informatie toevoegen. In een informatiemodel geef je bijvoorbeeld aan dat een wand dertig of zestig minuten brandwerend moet zijn. Maar wil je die wanden daadwerkelijk kopen, dan moet je ook weten of het om brandcriterium EI of EW gaat. Die informatie kunnen we toevoegen in het BIM-model, zodat de aannemer betere productselectie kan toepassen.”

Integraal ontwerp

De Nijs is zowel ontwikkelaar als aannemer binnen het project The Qube Noord. Niels: “Omdat we toewerken naar een integraal afgestemd ontwerp kunnen we als projectontwikkelaar beter sturen op kosten en opbrengsten. En ook als aannemer is het vertrekpunt beter. We weten bijvoorbeeld zeker dat alle elementen in het ontwerp voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat zorgt voor minder uitzoekwerk, een snellere doorlooptijd en efficiëntere gesprekken met producenten en leveranciers.”

The Qube Noord - © Moke Architecten

Innovatieve digitale samenwerking

Het mee-modelleren in de BIM-modellen voor The Qube Noord vereiste de juiste digitale tools. Sierd: “Moke Architecten tekende het gebouwontwerp in Autodesk Revit en exporteerde het ontwerp – inclusief Element ID’s – naar IFC. Wij importeerden het ontwerp en gaven alle objecten per afgesproken parameter de juiste classificatie/invulwaarde mee. Vervolgens combineerden we de Element ID’s, parameters en classificaties en exporteerden ze weer naar Revit. Om dit te kunnen doen hebben we een speciale tool ontwikkeld.”

Prettig zakendoen

Niels, Sierd en Bob kijken positief terug op de BIM-samenwerking voor The Qube Noord. Niels: “LBP|SIGHT heeft – net als De Nijs – de ambitie en behoefte om steeds slimmer te werken. Dat is prettig zakendoen. Ik vond de samenwerking ook heel open en eerlijk. We hebben onze ambities uitgesproken en zijn gewoon dingen met elkaar gaan uitproberen. Het is heel tof dat dit uiteindelijk gelukt is.”

“LBP|SIGHT groeit op deze manier van adviserende partij naar mee-modellerende partij. Ons advieswerk blijft hetzelfde, maar we communiceren onze adviezen op een andere manier”, aldus Bob.

Sierd: “Met dit project laten we zien dat je ook als adviesbureau je verantwoordelijkheid kunt nemen voor de informatie in een BIM-model van iemand anders, en zelf informatie aan kunt leveren. Het is belangrijk dat we als bouwsector gezamenlijke standaarden hiervoor ontwikkelen om kwalitatievere BIM-modellen te realiseren. Zo vergroten we de kans op betere gebouwen.”

In september 2023 werd onze BIM-bijdrage aan het project The Qube Noord genomineerd voor een DigiDare Award, een initiatief van digiGO BIM Loket, onderdeel van digiGO.

The Qube Noord - © Moke Architecten

Over The Qube Noord

In de wijk Katrijp in Amsterdam-Noord werkt woningcorporatie Stadgenoot aan het nieuwbouwproject ‘The Qube Noord’, onderdeel van de stedelijke vernieuwing in de Waterlandpleinbuurt. Binnen het project The Qube Noord worden 152 sociale-huurwoningen en 105 koopwoningen gerealiseerd.

Betrokken partijen

Medewerkers (3)

Adviseur Bob van der Borg
Bob
van der Borg
Adviseur bouwfysica
Adviseur Sierd Tilma
Sierd
Tilma
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Monique van Bemmelen
Monique
van Bemmelen
Adviseur geluid en trillingen