1990 – heden

Renewi Mineralz

Jarenlang huisadviseurschap voor vergunningenwerk

Renewi is gevestigd op verschillende locaties in Nederland. Al sinds de jaren ’90 is LBP|SIGHT huisadviseur voor het vergunningenwerk voor Renewi Mineralz. Bijvoorbeeld bij Mineralz Maasvlakte en Mineralz Zweekhorst in Zevenaar. Door de jaren heen zijn daar uiteenlopende activiteiten voor ons bij gekomen.

Renewi Mineralz

BREED AANBOD ADVIESDIENSTEN

Door het brede aanbod van adviesdiensten van LBP|SIGHT en de jarenlange klantrelatie met Renewi zijn we zeer betrokken en goed op de hoogte van wat er speelt. Het huisadviseurschap houdt in grote lijnen in:

  • diverse vergunningaspecten, zoals milieueffectrapportage (MER), omgevingsvergunning milieu, waterwetvergunning;
  • grondverwerving;
  • meedenken over de acceptatie en het verwerkingsbeleid van afvalstoffen;
  • advies over om van afvalstoffen bouwstoffen te maken, zoals technologische ondersteuning en wet en regelgeving;
  • het maken van levenscyclusanalyse en impactanalyse;
  • meedenken over circulaire economie: wat is mogelijk en wat mag (secundaire grondstoffen: waste no more);
  • advisering op het gebied geluid, luchtkwaliteit, geur, Natura 2000.
Renewi Mineralz

UITBREIDING VAN GESPECIALISEERDE DEPONIE OP MAASVLAKTE

Mineralz is onderdeel van Renewi. Ze heeft begin 2019 de uitbreiding van de gespecialiseerde deponie op de Maasvlakte afgerond. Met deze stortplaats kan Renewi de komende twintig jaar gevaarlijke afvalstoffen bergen. De gespecialiseerde deponie  is de enige klasse 1-stortplaats in Nederland. Hier mogen gevaarlijke afvalstoffen veilig worden gestort. De uitbreiding van de deponie is nodig vanwege de steeds groter wordende aanvoer van gevaarlijke afvalstoffen. Verwerkingsmethoden bestaan voor dit soort specifieke afvalstromen nog nauwelijks.

ACTIVITEITEN LBP|SIGHT

Voor de uitbreiding van de gespecialiseerde stortplaats op de Maasvlakte hebben we een reeks activiteiten uitgevoerd zoals:

  • het opstellen van de milieueffectrapportage (MER)
  • het regelen van complexe vergunningen
  • het bieden van ondersteuning bij de grondverwerving

ROL BINNEN CIRCULAIRE ECONOMIE

De deponie heeft een belangrijke rol binnen een circulaire economie. Want recycle je beter? Dan blijft er minder, maar sterker vervuild afval over. Vooral voor gevaarlijke afvalstoffen met een hoge uitloogwaarde is de stortplaats op de Maasvlakte de erkende oplossing. Ook voor andere onderdelen van Renewi Mineralz zijn wij een goede sparringpartner over circulariteit.

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Adviseurs (1)

Adviseur Dirk-Jan Simons
Dirk-Jan
Simons
Adviseur duurzaamheid en milieu, directie, vennoot