1995 – heden

Huisadviseurschap Kargro Groep

Aanspreekpunt milieu, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en kwaliteitszorg

LBP|SIGHT is al sinds begin jaren ‘90 huisadviseur van de Kargro Groep. We zijn aanspreekpunt voor milieu, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en kwaliteitszorg. Daarnaast verlenen onze adviseurs juridische ondersteuning in handhavingszaken en vergunningsprocedures.

De Kargro Groep zamelt gebruikte voertuigbanden in. Vervolgens keurt, verhandelt of verwerkt het bedrijf de ingezamelde banden voor direct of indirect hergebruik. De bedrijven van de Kargro Groep hebben te maken met strenge eisen en richtlijnen ten aanzien van milieu en brandveiligheid.

Huisadviseurschap Kargro Groep

MILIEUONDERZOEK

Bij de opslag en circulaire verwerking van rubber banden spelen ook effecten op het milieu en de omgeving een rol. Voor de verschillende bedrijven van de Kargro Groep voerden we diverse onderzoeken uit voor de omgevingsvergunningen op het gebied van geluid, geur, brandveiligheid, bodem en luchtkwaliteit.

We waren ook betrokken bij de nieuwe vestiging van de Kargro Groep in Nederweert. Daarbij speelde omgevingsmanagement ook een rol.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Huisadviseurschap Kargro Groep

Vereniging VACO

LBP|SIGHT werkt daarnaast ook voor de Vereniging VACO (de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche), zowel in branchegerichte projecten als voor de individuele leden van de VACO.

Medewerkers (2)

Adviseur Hans Geleijns
Hans
Geleijns
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening, vennoot
Adviseur Emiel van Wassenaar
Emiel
van Wassenaar
Adviseur brandveiligheid, vennoot