Michiel de Koe

Rentmeester

“Duurzaam grondgebruik en de interactie tussen mens en ecosystemen: dat is wat mijn werk zo interessant maakt”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als rentmeester bij LBP|SIGHT houd ik me onder andere bezig met een aantal van mijn expertisegebieden: duurzame landbouw, duurzame gronduitgifte en erfpacht. Daarnaast volg ik mijn collega Paul Kindt op als directeur-rentmeester van Stichting Landgoed Linschoten, een landgoed waarvoor LBP|SIGHT al bijna 25 jaar het beheer verzorgt. Ik werk nauw samen met het bestuur van de stichting, dat een duidelijke visie heeft welke kant het op wil. Het is mijn taak om door middel van advies, beheer en projecten invulling te geven aan deze strategie en daar verantwoording over af te leggen.”

“Naast mijn functie bij LBP|SIGHT ben ik bestuurlijk actief bij Stichting BD Grondbeheer / Aardpeer en als lid van de Raad van Toezicht van het Utrechts Landschap. Daarvoor was ik tot 2022 penningmeester in het bestuur van It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. In het verleden was ik ook bestuurlijk actief bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) in het hoofdbestuur, als kringvoorzitter en in de commissie Opleiding en Certificering. Vanuit die positie zat ik ook in het Centraal College van Deskundigen van Stichting VastgoedCert. Verder ben ik beëdigd rentmeester en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).”

Waarom doe je dat zo graag?

“Ik heb een brede interesse in natuur en de leefomgeving, specifiek toegespitst op duurzaam grondgebruik en de interactie tussen mens en ecosystemen. Bijvoorbeeld in het landelijk gebied, waar we voor grote uitdagingen staan. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil de overheid blijvende oplossingen creëren voor opgaves rondom thema’s als natuur, klimaat, bodem en water. Dit brengt grote veranderingen met zich mee, waarin grond een cruciale sleutel is voor succes. Als rentmeester zie ik het als een uitdaging om dat handen en voeten te geven, zowel voor individuele boeren en organisaties als op beleidsmatig en strategisch niveau.”

Hoe ga je te werk?

“Ik ben goed in staat om strategische advisering te vertalen in praktische oplossingen. Daarnaast heb ik een scherp analytisch vermogen en goede onderhandelingsvaardigheden. Mijn ervaring in politiek-bestuurlijke (gevoelige) omgevingen helpt mij in mijn werk als rentmeester. Verder omschrijven anderen mij als collegiaal, betrokken en enthousiast.”

Michiel de Koe

Michiel de Koe

Vakgebieden (1)