24 maart 2022

Actualisatie werkboek milieumaatregelen scheepswerven voor de metaal- en elektrotechnische industrie

Het werkboek milieumaatregelen voor de metaal- en elektrotechnische industrie is al sinds jaar en dag een veelgebruikt leidraad voor scheepswerven hun toeleveranciers en ketenpartners. Immers, de meest gebruikte technieken en werkprocessen in de sector staan erin omschreven, op het gebied van onder meer de bewerking van metaal, reiniging en ontvetten. Het huidige werkboek stamt echter uit 1998, en is dus toe aan een actualisatie op het gebied van techniek en wet- en regelgeving. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft ons gevraagd dit werkboek te actualiseren én toekomstbestendig te maken.

Actualisatie werkboek milieumaatregelen scheepswerven voor de metaal- en elektrotechnische industrie

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

NIEUWE FOCUS OP DE INHOUD

Met de actualisatie van het werkboek willen we een goede aansluiting op de praktijk voor scheepsbouwers, -werven en -reparateurs, én voor vergunningverleners realiseren. Maar we kijken niet alleen naar de stand der techniek en praktische organisatie- en activiteitgerichte maatregelen per werkproces. Met de Nederlandse doelstellingen op het gebied van duurzaamheid in het achterhoofd, kijken we ook vanuit een systeembenadering naar nieuwe, duurzame technieken en processen en naar de Omgevingswet. Want echte verduurzaming heeft impact op de hele keten, en niet alleen op een product.

Een lasverbinding, bijvoorbeeld, is vaak nog dé manier om metalen elementen met elkaar te verbinden. Deze zijn daardoor alleen niet meer losneembaar, wat een negatieve impact kan hebben op repareerbaarheid en hergebruik. Kijken we echter vanuit de systeembenadering naar een duurzamer alternatief? Dan adviseren we om al in een eerder stadium met de toeleverancier te onderzoeken of het onderdeel wellicht demonteerbaar – en dus repareerbaar of anders inzetbaar – te maken is.

Dit soort praktische adviezen helpen de partijen om met een ander resultaat hetzelfde functionele doel te bereiken, maar met een lagere milieu-impact. Kortom, in het nieuwe werkboek milieumaatregelen willen we ook praktische handvatten geven op het gebied van zowel duurzaamheid en circulariteit als op het gebied van ketenimpact. En dit alles met een goede aansluiting op marktontwikkelingen.

OPTIMAAL AANSLUITEN BIJ DE PRAKTIJK

Voor de actualisatie van het werkboek werken we als experts vanuit LBP|SIGHT en Stichting Adviescentrum Metaal samen met afgevaardigden vanuit de sector zelf. In overleg met het NMT hebben we de verschillende technieken en werkprocessen opgedeeld in clusters. Per cluster stellen wij op basis van onze kennis van circulariteit, wet- en regelgeving en technische expertise nieuwe hoofdstukken voor het werkboek op. Deze behandelen we vervolgens inhoudelijk in meetings met de technische werkgroepen. Hiermee willen we zeker stellen dat het nieuwe werkboek optimaal aansluit op de praktijk van bedrijven in de sector, én praktisch genoeg is.

OVERBRUGGING TUSSEN STRATEGISCHE DOELEN EN IMPACT OP DE WERKVLOER

Met de praktische informatie en adviezen willen we bereiken dat het werkboek de kloof overbrugt tussen de zeer abstracte strategische doelen op het gebied van duurzaamheid van de overheid en het implementeren van maatregelen in lijn daarmee op de werkvloer. Het boek biedt bedrijven in de metaal handvatten hoe zij die strategische doelen kunnen verankeren in de praktijk. Daarnaast willen we vergunningverleners hiermee een raamwerk bieden, niet alleen voor technieken en processen zoals gebruikelijk binnen de sector, maar ook vooral welke maatregelen daarbij nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving. Met de systeembenadering worden daarnaast ook ketenkansen inzichtelijk gemaakt voor bedrijven met een hoger ambitieniveau.

VOORUITBLIK ACTUALISATIE WERKBOEK

De komende periode werken we aan de inhoudelijke behandeling van het werkboek. Ons streven is dat het geactualiseerde werkboek te raadplegen is op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

KUNNEN WE U HELPEN MET HET IMPLEMENTEREN VAN DE MILIEUMAATREGELEN?

Heeft u als toeleverancier hulp nodig bij het implementeren van de milieumaatregelen? Of wellicht begeleiding bij het verkennen van kansen in de keten, zodat er draagvlak binnen uw organisatie is voor de veranderingen en dat maatregelen op een pragmatische manier geïntegreerd worden? Of wilt u weten hoe u als toeleverancier meerwaarde kunt bieden aan scheepswerven? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Vakgebieden (2)

Adviseurs (2)

Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot
Adviseur Susanne Visch
Susanne
Visch
Adviseur duurzaamheid