8 september 2021

Advies bij verbetering van ventilatie op scholen

Ook in de regio Zuid-Nederland zijn de basis- en middelbare scholen weer begonnen, en daarmee ook de zorgen over ventilatie en luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Half augustus maakte het demissionaire kabinet bekend dit jaar honderd miljoen euro extra uit te trekken voor de verbetering van ventilatie op scholen. Henk Versteeg, senior adviseur bouwfysica, bouwakoestiek en brandveiligheid, licht toe hoe LBP|SIGHT kan ondersteunen bij het verbeteren van ventilatie.

Ventilatie scholen

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

VENTILATIE

Ongeveer een jaar geleden riepen de PO-raad en VO-raad scholen op om vóór 1 oktober 2020 in kaart te brengen hoe het was gesteld met de ventilatie in hun schoolgebouw. Daarvoor is toen een handreiking ontwikkeld met tips over ventilatie, verwarming en koeling op scholen.

Henk: “Een van de adviezen uit de handreiking is controleren of de schoollocatie voldoet aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit stelt verschillende eisen aan de voorziening voor luchtverversing in een gebouw. We zien soms dat een schoolgebouw wel voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit, maar dat de luchtverversing in lokalen toch niet voldoende is. Dan is het belangrijk om een onafhankelijke expert te laten beoordelen in hoeverre de ventilatie toereikend is en zo niet, wat er moet gebeuren om de ventilatie te verbeteren. Bijvoorbeeld het installeren van een mechanisch ventilatiesysteem.”

“Na installatie van een nieuw systeem is het belangrijk dat wordt gecontroleerd in hoeverre de prestaties van het ventilatiesysteem daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een Ventilatie Prestatie Keuring (VPK). Wij hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van deze beoordelingsrichtlijn voor woningen, scholen en kinderdagverblijven. Tijdens een VPK wordt gekeken of een ventilatiesysteem voldoet aan de voorschriften, of het systeem op de juiste manier is geïnstalleerd en of de beoogde prestaties worden behaald. Ook kijken we naar het onderhoud van het systeem en checken we of gebruikers weten hoe ze het moeten gebruiken.”

ENERGIE EN BINNENMILIEU

Naast toetsing van en advisering over de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit, kunnen we scholen helpen bij het verder verbeteren van de energiezuinigheid en het binnenmilieu. Henk: “Daarbij kijken we naar de huidige situatie en de verbetermogelijkheden van het binnenmilieu aan de hand van licht, geluid, temperatuur en luchtkwaliteit.”

Meer informatie over COVID-19 en ventilatie is te lezen via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en via lesopafstand.nl, een initiatief van onder andere de PO-raad, VO-raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Of neem contact met ons op voor meer informatie.

Vakgebieden (1)

Adviseurs (2)

Adviseur Henk Versteeg
Henk
Versteeg
Adviseur bouwfysica, vennoot
Adviseur Erik de Jong
Erik
de Jong
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid