Boompjes Rotterdam: uitdagend project op vele gebieden

05-07-2017

Begin 2018 wordt begonnen met de bouw van twee woontorens aan de Boompjes in Rotterdam. Dit is afgelopen week bekend gemaakt. Vanaf de ontwerpfase zijn wij bij dit project intensief betrokken als adviseur brandveiligheid, bouwfysica, akoestiek en windhinder.

Lees verder

Boompjes Rotterdam: uitdagend project op vele gebieden

HET PROJECT

Het project (met 342 appartementen, commerciële ruimten en een parkeergarage) ligt direct aan de Maas. De woontorens komen in de plaats van kansarme kantoorruimte. De nieuwbouwtorens worden respectievelijk 100 en 70 meter hoog. Vanwege deze hoogte spreken onze adviseurs van ‘een uitdagend project’.

“Dat geldt onder meer voor de brandveiligheid”, zegt Emiel van Wassenaar. Hij is bij ons adviseur in brandveiligheid en bouwfysica. Bij het project ‘De Boompjes’ treedt hij ook op als projectleider. “Tot 70 meter gelden de voorschriften van het Bouwbesluit”, legt Van Wassenaar uit. “Maar daarboven zijn ze niet van toepassing en moet je in overleg tot oplossingen komen.”

TRAPPENHUIZEN OPGESPLITST

Dus worden in de hoogste van de twee torens aanvullende voorzieningen aangebracht. Zeker na de recente gebeurtenissen in Londen staat de brandveiligheid sterk in de belangstelling. “Alle verdiepingen krijgen sprinklerinstallaties en de trappenhuizen splitsen we halverwege op.” Dat betekent dat er altijd twee vluchtroutes zijn. In geval van brand kan men op een gegeven moment kiezen voor de veiligste route.

“De situatie in Nederland kun je niet vergelijken met die in Londen”, zegt Van Wassenaar. “Daar is in het ontwerp of de uitwerking iets erg fout gegaan. Maar ook in ons project was het een uitdaging de gebouwen veilig te krijgen.” Het ontwerp moet nog verder worden uitgewerkt. “Maar in elk geval zal de keuze voor de te gebruiken materialen veel aandacht krijgen”, aldus de adviseur.

MAATREGELEN TEGEN WINDHINDER

Naast de brandveiligheid is het project ook uitdagend voor wat betreft de windhinder. “Vanwege de projectlocatie en omliggende hoogbouw heeft het gebied te maken met veel wind”, constateert Van Wassenaar. “De windsnelheden en -hinder hebben we eerst zorgvuldig in kaart gebracht. Daarna hebben we maatregelen getroffen en de posities van bijvoorbeeld de entrees en balkons hierop afgestemd.”

Emiel van Wassenaar zou het een goed idee vinden, als wij ook tijdens de bouw bij het project betrokken blijven. “Het is belangrijk om te controleren of alles ook werkelijk wordt gebouwd en aangebracht zoals in het ontwerp staat”, zegt hij. “Dat geldt zeker na de gebeurtenissen in Londen. Iets kan op papier kloppen, maar het gaat om de uitvoering.”

GELUIDBELASTING

Ook Monique van Bemmelen, bij ons adviseur geluid, spreekt van ‘een uitdagend project’. “De Boompjes is een drukke in- en uitvalsweg langs de Maas. Het is een verzamelweg om met de auto de stad in en uit te gaan”, zegt ze. “Zeker voor de onderste helft aan die kant van de torens betekent dat een zware geluidbelasting.” 

Dit verandert in de toekomst waarschijnlijk wel, maar het zorgde ervoor dat we op slimme wijze samen met de architect oplossingen hebben gezocht qua oriëntatie en locatie van de buitenruimtes.

Om niet boven de normen van de Wet Geluidhinder te komen, zouden eigenlijk zogeheten ‘dove’ gevels moeten worden aangebracht. “Dat betekent dat er geen deur of raam open kan”, legt Van Bemmelen uit. “Maar dat staat weer op gespannen voet met het Bouwbesluit. Er was creativiteit en overleg nodig om tot een oplossing te komen. Die vonden we samen met de architect en betrokken instanties."

Klik hier voor het officiële persbericht.