2017 – heden

Clubhouse Boompjes, Rotterdam

Advisering over moderne woontorens

Clubhouse Boompjes, een bouwproject bestaande uit twee woontorens aan de Boompjes in Rotterdam, is net zo hip als de naam doet vermoeden. In de torens van zeventig en honderd meter hoog worden 342 huurwoningen gecreëerd, variërend van 45 tot 155 vierkante meter, inclusief 144 co-livingappartementen waarbij bewoners voorzieningen delen. Als adviseur op het gebied van brandveiligheid, bouwfysica, bouwakoestiek, verkeerslawaai en windhinder waren we nauw betrokken bij dit project, dat vanwege de hoogte van de torens extra uitdagingen met zich meebracht.

SPRINKLERS EN OPGESPLITSTE TRAPPENHUIZEN

Een van de uitdagingen lag op het gebied van brandveiligheid. De voorschriften van het Bouwbesluit op dit gebied gelden tot zeventig meter hoogte. Daarboven zijn ze niet van toepassing. Dat betekent dat we in overleg voor aanvullende voorzieningen kozen. Zo krijgen alle verdiepingen sprinklerinstallaties en worden de trappenhuizen halverwege opgesplitst, waardoor er altijd twee vluchtroutes zijn in het geval van brand.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

MAATREGELEN TEGEN WINDHINDER

Ook windhinder speelt een rol bij Clubhouse Boompjes, vanwege de ligging en de hoogbouw rondom het project. Daarom hebben we de windhinder en windsnelheden in kaart gebracht en op basis daarvan maatregelen getroffen, zoals aangepaste terreininrichting en afgeschermde doorgang tussen de gebouwen in. Ook zijn de posities van de entrees en de balkons aangepast op basis van deze informatie.

CREATIEVE OPLOSSINGEN VOOR GELUIDBELASTING

Qua balkons en andere buitenruimtes hebben we ook rekening gehouden met de geluidbelasting. Clubhouse Boompjes ligt niet alleen aan de Maas, maar ook aan de drukke S100-stadsring. Dat heeft een zware geluidbelasting tot gevolg. Volgens de Wet Geluidhinder en reeds afgegeven hogere waarden, moesten er op de onderste bouwlagen zogenaamde ‘dove’ gevels worden aangebracht, maar dat is niet in lijn met het Bouwbesluit. Daarnaast moesten alle woningen worden voorzien van een zogenoemde ‘geluidluwe’ gevel. Uiteindelijk kwamen we – in samenwerking met de architect – tot creatieve oplossingen en zijn de oriëntatie en de locatie van de buitenruimtes hierop aangepast. Een oplossing voor de ‘dove’ gevel zorgde daarbij tevens voor het voldoen aan de randvoorwaarde van een ‘geluidluwe’ gevel.

Nu de ontwerpfase achter ons ligt, zijn we – in samenwerking met Cordeel – bezig om het ontwerp uit te werken naar de uitvoering. Ook bij dit traject verzorgen we de begeleiding en adviseren we de betrokken partijen.

Over Clubhouse Boompjes, Rotterdam

De ontwikkeling van Clubhouse Boompjes is in volle gang. Met 342 appartementen, commerciële ruimten en een parkeergarage, waar bewoners (elektrische) deelauto’s, -scooters en -fietsen kunnen huren, wordt een modern woonconcept gecreëerd.

Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om één gebouw te bouwen, is er uiteindelijk voor gekozen om het project op te splitsen in twee torens. Zo kunnen er meer hoekwoningen worden gerealiseerd en wordt er minder daglicht weggenomen op de lager gelegen verdiepingen. Tussen de twee torens zijn daktuinen gesitueerd, waarbij de grootste daktuin gemeenschappelijk is. Clubhouse Boompjes beschikt verder over spitlevel-winkels en een centrale lobby op de begane grond voor bewoners. De oplevering van het project staat gepland voor 2024.

Medewerkers (2)

Adviseur Monique van Bemmelen
Monique
van Bemmelen
Adviseur geluid en trillingen
Adviseur Sierd Tilma
Sierd
Tilma
Adviseur brandveiligheid