17 december 2021

Duurzaam pachtbeleid in praktijk: gemeente Cranendonck verbiedt glyfosaat op pachtgronden

Eind november werd bekend dat Cranendonck het bestrijdingsmiddel glyfosaat verbiedt op haar pachtgronden. Het verbod geldt voor alle nieuw af te sluiten pachtovereenkomsten en past in de lijn die de gemeente heeft gekozen voor het verduurzamen van haar pachtbeleid. Jolan Knol, adviseur bij de afdeling Rentmeesterij, vertelt hoe LBP|SIGHT de gemeente Cranendonck adviseert bij deze verduurzaming.

Duurzaam pachtbeleid

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Jolan: “De gemeente verpacht ruim zestig hectare grond. Daarbij speelt maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Zo’n acht maanden geleden schakelde de gemeente ons dan ook in om mee te denken over hoe duurzaam pachtbeleid eruit zou moeten zien.”

IN GESPREK MET PACHTERS EN STAKEHOLDERS

Voordat gestart kon worden met de verduurzamingsplannen, was het belangrijk om in gesprek te gaan met de (potentiële) pachters en andere stakeholders, zoals de provincie Noord-Brabant, het waterschap en de ZLTO, de vereniging van en voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. “Cranendonck is een agrarische gemeente en we willen de visie en ideeën van alle betrokkenen dan ook meenemen in de plannen. Daarom organiseerden we sessies voor de agrariërs en stakeholders in de gemeente Cranendonck, om in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden als het gaat om duurzaamheid en pachtbeleid. Ook hebben we veel contact met de stakeholders.”

VERDUURZAMING VAN BOSACHTIG GEBIED

Bij het verduurzamen van verpachte grond kijken we goed naar het soort gebied. “Er is sprake van een bosachtig gebied. Sommige oplossingen voor verduurzaming – zoals het aantrekken van weidevogels – hebben dan weinig zin. In plaats daarvan kijken we bijvoorbeeld naar mestvrije randen langs waterwegen en stoppelvelden. We letten daarbij niet alleen op hoe we kunnen verduurzamen, maar ook hoe we dat juridisch gezien kunnen uitvoeren.”

VERBOD OP GLYFOSAAT

Ook het verbod op glyfosaat – ook bekend als Roundup – is een stap in de goede richting, aldus Jolan. “Glyfosaat is een middel om onkruid te bestrijden. Het wordt vaak gebruikt na het oogsten. Alle gewassen zijn dan weg, de akker wordt bespoten en kleurt oranje. Helaas is het een schadelijk bestrijdingsmiddel; het spul spoelt uit in het (grond)water, komt terecht in bloemen en draagt op die manier ook weer indirect bij aan vogel- en bijensterfte. Voor de biodiversiteit en natuurontwikkeling in Cranendonck is het heel gunstig dat het middel nu verboden is.”

VOORBEELD VOOR ANDERE GEMEENTEN

Jolan hoopt dat de gemeente Cranendonck een voorbeeld is voor andere gemeenten. “De gemeente werkt hard aan een goede balans tussen pachtopbrengsten en duurzaamheid. Het is mooi om te zien dat land niet automatisch wordt verpacht aan de hoogste bieder. Ook met een lagere pachtprijs in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen kan een pachter in Cranendonck als winnaar uit de bus komen. Een goede ontwikkeling, want de wet- en regelgeving rondom verduurzaming van pachtbeleid wordt steeds strenger en er komen steeds meer eisen. Door hierop in te spelen kunnen gemeenten en agrariërs laagdrempelig voorsorteren op de toekomst. Daarnaast leidt het verduurzamen, als dit lang genoeg wordt volgehouden, ook tot betere landbouwbodems met hogere opbrengsten en betere bestendigheid tegen droogtes en vernatting. Ook voor pachters is het interessant dat ze op een andere manier kans maken op pachtgronden dan alleen als hoogste bieder. Mijn tip voor gemeenten die hiermee aan de slag willen? Luister naar je omgeving en ga in gesprek met (potentiële) pachters. Alleen gezamenlijk kun je tot een duurzaam pachtbeleid komen.”

Meer weten over verduurzaming van uw pachtbeleid? Neem contact op met Jolan Knol via 06-27201278 of j.knol@lbpsight.nl.

Vakgebieden (1)

Adviseurs (1)

Adviseur Jolan  Knol
Jolan
Knol
Rentmeester