Jolan Knol

Rentmeester

“Ik vind het mooi om zowel met duurzaamheid, natuur en landbouw als met financiën en mensen bezig te zijn in mijn werk.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Na een opleiding Bos- en Natuurbeheer met een specialisatie Vastgoed- en Grondtransacties aan Hogeschool van Hall Larenstein ging ik aan de slag als rentmeester bij LBP|SIGHT. Mijn specialisaties zijn landgoedbeheer, en natuurbeheer, -ontwikkeling en de bijbehorende subsidies. Binnen ons team van rentmeesters ben ik bovendien een van de experts op het gebied van bodem, duurzame gronduitgifte en gebiedsontwikkeling. Ik adviseer bijvoorbeeld gemeenten en andere overheidspartijen over verduurzaming van hun pachtbeleid. Naast mijn rol als rentmeester bij LBP|SIGHT ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Ik ben politiek actief bij een landelijke werkgroep Landbouw & Natuur. En ik volg op dit moment naast mijn werk een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast beheer ik in mijn vrije tijd samen met mijn moeder een stuk natuur in het Maasheggengebied, dat zij recent heeft gekocht.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Ik heb een bovenmatige interesse in het buitengebied, vanwege de complexiteit en breedte ervan. In landgoedbeheer komt alles samen. Je maakt bijvoorbeeld continu afwegingen tussen welke ontwikkelingen wenselijk zijn, welke ontwikkelingen prioriteit hebben en welk effect die ontwikkelingen hebben op de omgeving. Ik vind het mooi om zowel met duurzaamheid, natuur en landbouw als met financiën en mensen bezig te zijn in mijn werk. Neem bijvoorbeeld duurzame gronduitgifte. Het is interessant om samen met de grondeigenaar en pachter te verduurzamen, zodat er voor beide partijen – en de omgeving – meerwaarde ontstaat. Door dit op een gedegen manier te doen, kun je verduurzamen met een groot draagvlak.”

Hoe ga je te werk?

“Anderen omschrijven mij als beleidsmatig en communicatief sterk. Door mijn analytisch vermogen kan ik problemen doorgronden en zien wat er – naast eventuele risico’s – wél mogelijk is. Ik houd er van om samen te werken binnen projecten en niet solistisch op te treden. Verder staan goed contact met de opdrachtgever en snappen waar de prioriteiten liggen voor mij voorop.”

Jolan Knol

Jolan Knol

Vakgebieden (1)